Kannada Quiz Questions and Answers in Kannada Language

The Free download links of Kannada Quiz Questions and Answers Papers enclosed below. Candidates who are going to start their preparation for the Kannada Quiz can make use of these links. Download the Kannada Quiz Papers PDF along with the Answers. Kannada Quiz Papers are updated here. A vast number of applicants are browsing on the Internet for the Kannada Quiz Question Papers & Syllabus. For those candidates, here we are providing the links for Kannada Quiz Papers. Improve your knowledge by referring the Kannada Quiz Question papers.

Kannada Quiz Questions and Answers in Kannada Language

Quiz Questions in Kannada Language

1. ವಿದ್ಯುತ್ ಕೋಶವು ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ?
(ಒಂದು
(ಬಿ) ಎರಡು
(ಸಿ) ಮೂರು
(ಡಿ) ನಾಲ್ಕು

2. ಹೂವಿನ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ
(ಎ) ಪಿಸ್ತೂಲುಗಳು
(ಬಿ) ಸೀಪಲ್ಸ್
(ಸಿ) ಕೇಸರಗಳು
(ಡಿ) ದಳಗಳು

3. ರಬಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಲಾಗುತ್ತದೆ?
(ಎ) ಶರತ್ಕಾಲ
(ಬಿ) ಬೇಸಿಗೆ
(ಸಿ) ಚಳಿಗಾಲ
(ಡಿ) ಮಳೆಗಾಲ

4. ರೋಗವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ
(ಎ) ಫ್ಯೂಸೋಜೆನ್
(ಬಿ) ಮೆಥನೋಜೆನ್ಸ್
(ಸಿ) ರೋಗಕಾರಕಗಳು
(ಡಿ) ಎಂಟ್ರೆಮೊಫೈಲ್

5. 4R ತತ್ವವು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ
(ಎ) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ-ಮರುಬಳಕೆ-ಮರುಬಳಕೆ-ಮರುಪಡೆಯಿರಿ
(ಬಿ) ನಿರಾಕರಣೆ-ಮರುಬಳಕೆ-ಮರುಬಳಕೆ-ಮರುಪಡೆಯಿರಿ
(ಸಿ) ಕಡಿಮೆ-ಮರುಬಳಕೆ-ಮರುಬಳಕೆ-ರೀಮಿಕ್ಸ್
(ಡಿ) ಕಡಿಮೆ-ಮರುಬಳಕೆ-ಮರುಬಳಕೆ-ಪುನರುತ್ಪಾದನೆ

6. ಸತ್ತ ಸಸ್ಯವರ್ಗವನ್ನು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ನಿಧಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ
(ಎ) ಕಾರ್ಬೊನೈಸೇಶನ್
(ಬಿ) ಕಾರ್ನೇಷನ್
(ಸಿ) ಕಾರ್ಬೊನೇಷನ್
(ಡಿ) ಕಾರ್ಬ್ಯುರೇಶನ್

7. ಪುರುಷ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ
(ಎ) ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್
(ಬಿ) ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್
(ಸಿ) ಮೆಥೋಜೆನ್
(ಡಿ) ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಜೆನ್

8. ಜೋರು ಎಂಬ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
(ಎ) ಡೆಸಿಬೆಲ್
(ಬಿ) ಹರ್ಟ್ಜ್
(ಸಿ) ಪಿಚ್
(ಡಿ) ಓಮ್

9. ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯದ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಚೋದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ
(ಎ) ಅತಿಗೆಂಪು ಕಿರಣಗಳು
(ಬಿ) ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ
(ಸಿ) ನೇರಳಾತೀತ ಕಿರಣಗಳು
(ಡಿ) ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ

10. ಕಾಫಿ ಪಾನೀಯ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯದ ಯಾವ ಭಾಗವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
(ಎ) ಹಣ್ಣು
(ಬಿ) ಬೀಜ
(ಸಿ) ಕಾಂಡ
(ಡಿ) ಎಲೆ

11. ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ
(ಎ) ಪ್ರೊಟೊಜೋವಾ
(ಬಿ) ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ
(ಸಿ) ಪಾಚಿ
(ಡಿ) ವೈರಸ್

12. ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ pH ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು?
(ಎ) 5
(ಬಿ) 6
(ಸಿ) 7
(ಡಿ) 8

13. ತಂಬಾಕಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾನಿಕಾರಕ ವಸ್ತು
(ಎ) ಹೊಗೆ
(ಬಿ) ಮಾರ್ಫಿನ್
(ಸಿ) ಕಿಣ್ವ
(ಡಿ) ನಿಕೋಟಿನ್

14. ಪಕ್ಷಿವಿಜ್ಞಾನವು ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿದೆ
(ಎ) ಪಕ್ಷಿಗಳು
(ಬಿ) ಸಸ್ಯಗಳು
(ಸಿ) ಮೂಳೆಗಳು
(ಡಿ) ಶಬ್ದ

15. ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಣ್ಣವಲ್ಲ?
(ಎ) ಕೆಂಪು
(ಬಿ) ನೀಲಿ
(ಸಿ) ಹಸಿರು
(ಡಿ) ಹಳದಿ

16. ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನ ಸರಾಸರಿ ಲವಣಾಂಶ
(ಎ) 3 %
(ಬಿ) 3.5 %
(ಸಿ) 2.5 %
(ಡಿ) 2%

17. ಕಾರ್ಬನ್, ಡೈಮಂಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್ ಅನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ
(ಎ) ಐಸೋಮರ್‌ಗಳು
(ಬಿ) ಹೆಟೆರೊಮರ್‌ಗಳು
(ಸಿ) ಅಲೋಟ್ರೋಪ್ಸ್
(ಡಿ) ಐಸೊಮಾರ್ಫ್ಸ್

18. ಸೋಡಾ ನೀರು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ
(ಎ) ಕಾರ್ಬೊನಿಕ್ ಆಮ್ಲ
(ಬಿ) ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ
(ಸಿ) ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್
(ಡಿ) ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್

19. ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ
(ಎ) ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ
(ಬಿ) ಸಿ.ವಿ. ರಾಮನ್
(ಸಿ) ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್
(ಡಿ) ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು

20. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸ್ಟೀಫನ್ ಹಾಕಿಂಗ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ?
(ಎ) ಜಾತಿಗಳ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ
(ಬಿ) ಬೆಂಕಿಯ ರೆಕ್ಕೆಗಳು
(ಸಿ) ಅನಂತ ನ್ಯಾಯದ ಬೀಜಗಣಿತ
(ಡಿ) ಎ ಬ್ರೀಫ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್

Quiz Objective Question
Practice Question Important Papers
Mock Test Previous Papers
Typical Question Sample Papers
MCQs Model Question

21. “ಸವುನ್ ಕೌರ್ಫುಲ್” ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು?
(ಎ) ಸಿ. ವನಲಾಲ್ಜವ್ಮಾ
(ಬಿ) ಲಾಲ್ಮಿಂಗ್ಚುವಾಂಗಾ ಝೋಟೆ
(ಸಿ) ಜೋಮಿಂಗ್ತಂಗಾ
(ಡಿ) ಬಿ. ಲಾಲ್ತಾಂಗ್ಲಿಯಾನಾ

22. ಮಿಜೋರಾಂನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನದಿ:
(ಎ) ಛಿಮ್ಟುಇಪುಯಿ
(ಬಿ) ಖವ್ಥ್ಲಾಂಗ್ಟುಯಿಪುಯಿ
(ಸಿ) ಟ್ಲಾಂಗ್
(ಡಿ) ಟಿಯು

23. ಮಿಜೋರಾಂನ ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷಿ:
(ಎ) ವಾವು
(ಬಿ) ಅರಾನ್
(ಸಿ) ವಹೃತ್
(ಡಿ) ಟ್ಲೈಬರ್ಹ್

24. ಸ್ಕ್ರಬ್ ಟೈಫಸ್ ಇದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ:
(ಎ) ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ
(ಬಿ) ಪರಾವಲಂಬಿ
(ಸಿ) ವೈರಸ್
(ಡಿ) ಪ್ರಿಯಾನ್ಗಳು

25. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನರಹಿತ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಧನಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮುದ್ರಾ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುದ್ರಾದಲ್ಲಿ ‘ಎಂ’ ಅರ್ಥವೇನು?
(ಎ) ಗರಿಷ್ಠ
(ಬಿ) ಮಿನಿ
(ಸಿ) ಮೈಕ್ರೋ
(ಡಿ) ಬಹು

26. SHG ಬಡವರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಸಂಘವಾಗಿದೆ, ಮೇಲಾಗಿ ಅದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ. SGH ನಲ್ಲಿನ ‘G’ ಎಂದರೆ:
(ಒಂದು ಗುಂಪು
(ಬಿ) ಅನುದಾನ
(ಸಿ) ಗ್ರೇಡ್
(ಡಿ) ಸಾಮಾನ್ಯ

27. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮರ:
(ಎ) ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ
(ಬಿ) ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರ
(ಸಿ) ಆಲದ ಮರ
(ಡಿ) ಬೇವು

28. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಆಮ್ಲ:
(ಎ) ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲ
(ಬಿ) ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ
(ಸಿ) ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ
(ಡಿ) ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ

29. ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್‌ವಿಚ್ ಸರಾಸರಿ ಸಮಯದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ:
(ಎ) 5 ½ ಗಂಟೆಗಳು
(ಬಿ) 4 1/2 ಗಂಟೆಗಳು
(ಸಿ) 5 ಗಂಟೆಗಳು
(ಡಿ) 6 ಗಂಟೆಗಳು

30. ಭಾರತೀಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ:
(ಎ) ತ್ರಿಪುರ
(ಬಿ) ಗೋವಾ
(ಸಿ) ಮಿಜೋರಾಂ
(ಡಿ) ಸಿಕ್ಕಿಂ

31. ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಯನದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ:
(ಎ) ಬೆಳಕು
(ಬಿ) ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ
(ಸಿ) ಧ್ವನಿ
(ಡಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ

32. ‘ಕೆ.ಕಾವ್ಲಾ’ ಯಾವ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?
(ಎ) ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್
(ಬಿ) ಫುಟ್ಬಾಲ್
(ಸಿ) ಹಾಕಿ
(ಡಿ) ಕ್ರಿಕೆಟ್

33. ಯಾವ ಹೆಸರಾಂತ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು “ಗಾಂಧಿ: ದಿ ಇಯರ್ಸ್ ದಟ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ (1914-1948) ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ?
(ಎ) ರೊಮಿಲಾ ಥಾಪರ್
(ಬಿ) ಎಂಜಿಎಸ್ ನಾರಾಯಣನ್
(ಸಿ) ಸಂಜಯ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ
(ಡಿ) ರಾಮಚಂದ್ರ ಗುಹಾ

34. ದಿ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಯಾವ ಲೇಖಕರು ನೊಬೆಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ?
(ಎ) ಹರುಕಿ ಮುರಕಾಮಿ
(ಬಿ) ನ್ಗುಗಿ ವಾ ಥಿಯೊಂಗ್’ಒ
(ಸಿ) ಕಜುವೊ ಇಶಿಗುರೊ
(ಡಿ) ವಿ.ಎಸ್. ನೈಪಾಲ್

35. ಯಾವ ದೇಶವು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ?
(ಎ) ಯುಎಸ್ಎ
(ಬಿ) ಯುಕೆ
(ಸಿ) ರಷ್ಯಾ
(ಡಿ) ಸ್ವೀಡನ್

36. ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ:
(ಎ) ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್
(ಬಿ) ಸಿಲಿಕಾನ್
(ಸಿ) ಇದ್ದಿಲು
(ಡಿ) ರಂಜಕ

37. “ದಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಂ: ಎ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹಿಸ್ಟರಿ” ಪುಸ್ತಕದ ಲೇಖಕರು ಯಾರು?
(ಎ) ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕ್ವಿಲಿಯಮ್
(ಬಿ) ಮಜಿದ್ ನವಾಜ್
(ಸಿ) ಅಯಾನ್ ಹಿರ್ಸಿ ಅಲಿ
(ಡಿ) ಎಡ್ ಹುಸೇನ್

38. ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ:
(ಎ) ತಗ್ಗಿಸುವಿಕೆ
(ಬಿ) ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ
(ಸಿ) ಪುನರ್ವಸತಿ
(ಡಿ) ಇವೆಲ್ಲವೂ