Punjabi GK Practice Questions and Answers

The Free download links of Punjabi GK Practice Questions and Answers Papers enclosed below. Candidates who are going to start their preparation for the Punjabi GK Practice can make use of these links. Download the Punjabi GK Practice Papers PDF along with the Answers. Punjabi GK Practice Papers are updated here. A vast number of applicants are browsing on the Internet for the Punjabi GK Practice Question Papers & Syllabus. For those candidates, here we are providing the links for Punjabi GK Practice Papers. Improve your knowledge by referring the Punjabi GK Practice Question papers.

Punjabi GK Practice Questions and Answers

Practice GK Questions in Punjabi Language

1. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
(a) ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ- ਬੀ
(b) ਪੋਲੀਓਮਾਈਲਾਈਟਿਸ
(c) ਖੁਰਕ
(d) ਟੀ

2. ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ?
(a) ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
(b) ਖੂਨ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ
(c) ਦਿਲ ਚਾਰ ਚੈਂਬਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
(d) ਸੱਜਾ ਐਟ੍ਰੀਅਮ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੋਂ ਖੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

3. ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ:
(a) ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਤਮ
(b) ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ
(c) ਖੰਭਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ
(d) ਖੰਭਿਆਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ

4. ਕੱਚੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੋਂ ਗੈਸੋਲੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:
(a) ਫਰੈਕਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟਿਲੇਸ਼ਨ
(b) ਫਰੈਕਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ
(c) ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ
(d) ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ

5. ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗੈਸ ਹੈ:
(a) ਮੀਥੇਨ
(b) ਐਸੀਟੀਲੀਨ
(c) ਈਥੇਨ
(d) ਬੂਟੇਨ

6. ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸਲੈਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
(a) ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ
(b) ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਿਲੀਕੇਟ
(c) ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਿਲੀਕੇਟ
(d) ਅਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ

7. ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
(a) ਪੈਨੋਲੋਜੀ
(b) ਟ੍ਰਾਈਕੋਲੋਜੀ
(c) ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨ
(d) ਪੋਮੋਲੋਜੀ

8. ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ, ਅਸਮਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:
(a) ਲਾਲ
(b) ਚਿੱਟਾ
(c) ਹਨੇਰਾ
(d) ਨੀਲਾ

9. ਪਾਈਰੇਨ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਨਾਮ ਹੇਠ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ:
(a) ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ
(b) ਕਲੋਰੋਫਾਰਮ
(c) ਕਾਰਬਨ ਟੈਟਰਾਕਲੋਰਾਈਡ
(d) ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ

10. ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ?
(a) ਹੈਜ਼ਾ ਅਤੇ ਡਿਪਥੀਰੀਆ
(b) ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਕੋਮੋਨੇਸਿਸ
(c) ਟੈਟਨਸ ਅਤੇ ਟਾਈਫਾਈਡ
(d) ਤਪਦਿਕ ਅਤੇ ਕੋੜ੍ਹ

11. ਪਿਗਮੈਂਟ ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਜੰਮਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ:
(a) ਫਾਈਬ੍ਰੀਨੋਜਨ
(b) ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ
(c) ਗਲੂਕੋਜ਼
(d) ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲ

12. ਕਿਸ ਐਕਟ ਨੇ ਬਰਮਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ?
(a) 1858 ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ
(b) ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ 1861
(c) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1935
(d) ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਐਕਟ 1947

13. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ ਸੀ?
(a) ਵਾਂਡੀਵਾਸ਼
(b) ਸੇਂਟ ਥੌਮ
(c) ਜਿੰਜੀ
(d) ਆਰਕੋਟ

14. ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਦੀਵਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਸੀ?
(a) ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ II
(b) ਫਾਰੂਖਸੀਅਰ
(c) ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ
(d) ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਆਈ

15. ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ?
(a) ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ
(b) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਤ ਲਹਿਰ
(c) ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ
(d) ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ

16. ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ?
(a) ਸਿੰਗਾਪੁਰ
(b) ਟੋਕੀਓ
(c) ਬਰਲਿਨ
(d) ਰੰਗੂਨ

17. ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ:
(a) 1940
(b) 1941
(c) 1942
(d) 1945

18. ਖਿਲਾਫਤ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ:
(a) ਤੁਰਕੀ
(b) ਮਿਸਰ
(c) ਅਰਬ
(d) ਪਰਸ਼ੀਆ

19. ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਰੇਖਾ ਹੈ:
(a) ਰੈੱਡਕਲਿਫ ਲਾਈਨ
(b) ਮੈਕ ਮਾਹੋਨ ਲਾਈਨ
(c) ਡੂਰੰਡ ਲਾਈਨ
(d) 49ਵਾਂ ਸਮਾਂਤਰ

20. ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
(a) ਆਇਨੋਸਫੀਅਰ
(b) ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੀਅਰ
(c) ਮੇਸੋਸਫੀਅਰ
(d) ਥਰਮੋਸਫੀਅਰ

Quiz Objective Papers
Practice Question Important Question
Mock Test Previous Papers
Typical Question Sample Set
MCQs Model Papers

21. ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ:
(a) ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ
(b) ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ
(c) ਪਲੂਟੋ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ
(d) ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ

22. ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਾਗਰ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
(a) ਧਰਤੀ
(b) ਮੰਗਲ
(c) ਚੰਦਰਮਾ
(d) ਸ਼ਨੀ

23. ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਾਰਾਪਣ ਹੈ:
(a) 1.5%
(b) 2.5%
(c) 3.5%
(d) 4.5%

24. ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਸਿਰਾ ਹੈ:
(a) ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ
(b) ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ
(c) ਇੰਦਰਾ ਪੁਆਇੰਟ
(d) ਕਾਵਰੱਤੀ

25. ਸਮਰੂਪ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ:
(a) ਬਰਾਬਰ ਉਚਾਈਆਂ
(b) ਬਰਾਬਰ ਬੈਰੋਮੀਟ੍ਰਿਕ ਦਬਾਅ
(c) ਬਰਾਬਰ ਤਾਪਮਾਨ
(d) ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ

26. ਸੁੰਦਰਬਨ ਡੈਲਟਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ:
(a) ਕਾਵੇਰੀ
(b) ਮਹਾਨਦੀ
(c) ਗੰਗਾ
(d) ਗੋਦਾਵਰੀ

27. ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਚਰਾਗਾਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸਟੋਰਲ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
(a) ਹਾਈਬਰਨੇਸ਼ਨ
(b) ਟ੍ਰਾਂਸਹਿਊਮੈਂਸ
(c) ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ
(d) ਐਸਟੀਵੇਸ਼ਨ

28. ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
(a) ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ
(b) ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ
(c) ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ
(d) ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਰਤੱਵਾਂ

29. ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:
(a) ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ
(b) ਅਨੁਮਾਨ ਕਮੇਟੀ
(c) ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ
(d) ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ

30. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ:
(a) ਸੀ. ਰਾਗਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ
(b) ਸੀ.ਡੀ. ਦੇਸ਼ਮੁਕ
(c) ਜੌਨ ਮਥਾਈ
(d) ਆਰ.ਕੇ. ਸ਼ਣਮੁਖਮ ਚੇਤਿ

31. ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਹ ਹੈ:
(a) ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ
(b) ਛੇ ਮਹੀਨੇ
(c) ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ
(d) ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ

32. ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ:
(a) ਰਾਜਪਾਲ
(b) ਪ੍ਰਧਾਨ
(c) ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ
(d) ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦ

33. ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਹੈ:
(a) ਬੁਨਿਆਦੀ ਡਿਊਟੀ
(b) ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ
(c) ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ
(d) ਆਮ ਅਧਿਕਾਰ

34. ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ?
(a) ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ
(b) ਆਇਰਲੈਂਡ
(c) ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ
(d) ਰੂਸ

35. ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ:
(a) ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ
(b) ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ
(c) ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ
(d) ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ

36. ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?
(a) ਹਰਿਆਣਾ
(b) ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
(c) ਕੇਰਲ
(d) ਗੋਆ

37. ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਉਪਰਲਾ ਸਦਨ ਹੈ:
(a) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ
(b) ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ
(c) ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਲਾਰਡਜ਼
(d) ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ

38. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
(a) ਦੋ
(b) ਤਿੰਨ
(c) ਚਾਰ
(d) ਪੰਜ

39. ‘ਤੀਰਥੰਕਰ’ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ:
(a) ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ
(b) ਜੈਨ ਧਰਮ
(c) ਜੋਰੋਸਟ੍ਰੀਅਨਵਾਦ
(d) ਬੁੱਧ ਧਰਮ

40. ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਜਿਸ ਨੇ CAA ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ?
(a) ਅਸਾਮ
(b) ਮੇਘਾਲਿਆ
(c) ਦਿੱਲੀ
(d) ਕੇਰਲ

41. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਇਸ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
(a) 15 ਜਨਵਰੀ
(b) 30 ਜਨਵਰੀ
(c) ਫਰਵਰੀ 7
(d) 14 ਫਰਵਰੀ

42. ‘ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਬੀਲੇ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:
(a) ਆਦਿਵਾਸੀ
(b) ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਕਬੀਲੇ
(c) ਕਬੀਲੇ ਜੋ ਸ਼ਿਫ਼ਟਿੰਗ ਖੇਤੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ
(d) ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ

43. ‘ਵਯਮ ਰਕਸ਼ਮ’ ਭਾਵ ‘ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ’ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ:
(a) ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ
(b) ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ
(c) ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ
(d) ਭਾਰਤੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ

44. ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ?
(a) ਪਦਮਜਾ ਨਾਇਡੂ
(b) ਸੁਚੇਤਾ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ
(c) ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਨਈਅਰ
(d) ਅੰਨਾ ਚਾਂਡੀ

45. ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ:
(a) ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ
(b) ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ
(c) ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ-ਇਨ-ਏਡ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ
(d) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ

46. ‘ਐਡ ਵੈਲੋਰੇਮ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:
(a) ਮਾਲ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ
(b) ਮਾਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ
(c) ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ
(d) ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ

47. ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:
(a) ਰਵਾਇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ
(b) ਕਾਲਾ ਧਨ
(c) ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ
(d) ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ

48. ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਹੈ:
(a) ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਓ ਉਧਾਰ
(b) ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਕੇ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ
(c) ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਦੇ ਸਮਾਨ
(d) ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਘਟਾਓ ਉਧਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ

49. ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਫੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:
(a) ਪ੍ਰਧਾਨ
(b) ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ
(c) ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
(d) ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ

50. ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਪੁਰਸਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:
(a) ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
(b) ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਕੋਚ
(c) ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਥਲੀਟ
(d) ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਢ