Punjabi GK Mock Test Questions and Answers

The Free download links of Punjabi GK Mock Test Questions and Answers Papers enclosed below. Candidates who are going to start their preparation for the Punjabi GK Mock Test can make use of these links. Download the Punjabi GK Mock Test Papers PDF along with the Answers. Punjabi GK Mock Test Papers are updated here. A vast number of applicants are browsing on the Internet for the Punjabi GK Mock Test Question Papers & Syllabus. For those candidates, here we are providing the links for Punjabi GK Mock Test Papers. Improve your knowledge by referring the Punjabi GK Mock Test Question papers.

Punjabi GK Mock Test Questions and Answers

Mock Test GK Questions in Punjabi Language

1. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ
(a) ਹਿਮਾਲਿਆ
(b) ਨੀਲਗਿਰੀ
(c) ਵਿੰਧੀਆਂ
(d) ਅਰਾਵਲੀ

2. ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਊਠ ਦੀ ਫਸਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
(a) ਜਵਾਰ
(b) ਬਾਜਰਾ
(c) ਮੱਕੀ
(d) ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

3. ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ “ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੌਫੀ ਪੋਰਟ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
(a) ਸਾਓ ਪਾਓਲੋ
(b) ਸੈਂਟੋਸ
(c) ਰੀਓ ਡੀ ਜਨੇਰੀਓ
(d) ਬਿਊਨਸ ਏਰੀਜ਼

4. ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ?
(a) ਮੈਗਿਨੋਟ ਲਾਈਨ – ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ
(b) 49ਵੀਂ ਪੈਰਲਲ ਰੇਖਾ – ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ
(c) ਸੀਗਫ੍ਰਾਈਡ ਲਾਈਨ – ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ
(d) 38ਵੀਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾ – ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ

5. ਗੁਜਰਾਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਉਂ ਹੈ?
(a) ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ਕ ਤੱਟ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ
(b) ਇੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਰਾ ਹੈ
(c) ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਮਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਿਪੁੰਨ ਹਨ
(d) ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਖੋਖਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਹਨ

6. “ਸੁਏਜ਼” ਨਹਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ:
(a) ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ
(b) ਉੱਤਰੀ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਕੈਸਪੀਅਨ ਸਾਗਰ
(c) ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਾਗਰ
(d) ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ

7. ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੂਮੀਗਤ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ?
(a) ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ
(b) ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ
(c) ਚਾਡ
(d) ਲੀਚਟਨਸਟਾਈਨ

8. ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ
1) ਧਰਤੀ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ
2) ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਹਵਾ
3) ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਣਤਾ
4) ਧਰਤੀ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ
ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ?
(a) 1 ਅਤੇ 2
(b) 1, 2 ਅਤੇ 3
(c) 1 ਅਤੇ 4
(d) 2, 3 ਅਤੇ 4

9. ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਰੂਥਲ ਨਹੀਂ ਹੈ?
(a) ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
(b) ਯੂਰਪ
(c) ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ
(d) ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ

10. ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ –
(a) ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ
(b) ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਵਾਰ
(c) ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਵਾਰ
(d) ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਵਾਰ

11. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ?
(a) ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ
(b) ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ
(c) ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ
(d) ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਕੱਤਰ

12. ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ?
(a) ਆਰਟੀਕਲ 1
(b) ਆਰਟੀਕਲ 2
(c) ਆਰਟੀਕਲ 3
(d) ਆਰਟੀਕਲ 4

13. ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?
(a) ਆਰਟੀਕਲ 52
(b) ਆਰਟੀਕਲ 61
(c) ਧਾਰਾ 72
(d) ਧਾਰਾ 55

14. ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ:
(a) ਨੀਲਮ ਐਸ ਰੈਡੀ
(b) ਡਾ: ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ
(c) ਡਾ ਐਸ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ
(d) ਫਖਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ

15. ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?
(a) ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਾਅਦ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
(b) ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
(c) ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਚਾਲੀ ਸਾਲ
(d) ਅਸੀਮਤ ਮਿਆਦ

16. “ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ” ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ
(a) ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ
(b) ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ
(c) ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ
(d) ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ

17. ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
(a) ਜਪਾਨ
(b) ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ
(c) ਕੈਨੇਡਾ
(d) ਅਮਰੀਕਾ

18. ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ?
(a) ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ
(b) ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਾ
(c) ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ
(d) ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ

19. ਭਾਰਤ ਨੂੰ “ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਾਭਅੰਸ਼” ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੈ –
(a) 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਉੱਚ ਆਬਾਦੀ
(b) 15-64 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਉੱਚ ਆਬਾਦੀ
(c) 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਉੱਚ ਆਬਾਦੀ
(d) ਇਸਦੀ ਉੱਚ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ

20. ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ?
(a) ਅਮਰੀਕਾ
(b) ਜਾਪਾਨ
(c) ਭਾਰਤ
(d) ਚੀਨ

Quiz Objective Papers
Practice Question Important Question
Mock Test Previous Papers
Typical Question Sample Set
MCQs Model Papers

21. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
(a) ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ
(b) ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ
(c) ਭਾਰਤੀ ਅੰਕੜਾ ਸੰਸਥਾਨ
(d) ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਸੰਗਠਨ

22. ‘ਗਰੀਬੀ-ਹਟਾਓ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
(a) ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ
(b) ਦੂਜੀ ਯੋਜਨਾ
(c) ਚੌਥੀ ਯੋਜਨਾ
(d) ਪੰਜਵੀਂ ਯੋਜਨਾ

23. ਜਿਸ ਦਰ ‘ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
(a) ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਰੇਟ
(b) ਰੇਪੋ ਦਰ
(c) SLR
(d) ਨਕਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਨੁਪਾਤ

24. ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ?
(a) ਫਰਵਰੀ – ਅਪ੍ਰੈਲ
(b) ਮਾਰਚ – ਅਪ੍ਰੈਲ
(c) ਜਨਵਰੀ-ਜੂਨ
(d) ਸਤੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ

25. ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ
(a) ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ
(b) ਤੇਲ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ
(c) ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ
(d) ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ

26. ਮਿਸ਼ਰਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ
(a) ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ
(b) ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ
(c) ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ
(d) ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸਹਿ ਹੋਂਦ

27. ਸੂਚਕਾਂਕ ‘ਰੀਸੀਡੈਕਸ’ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
(a) ਸ਼ੇਅਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
(b) ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
(c) ਮੁੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕਾਂਕ
(d) ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

28. ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ
(a) ਇਹ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਪ ਹੈ
(b) ਇਹ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁੱਲ ਰਸੀਦਾਂ ਹੈ
(c) ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ
(d) ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਤਰਲਤਾ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ

29. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ:
(a) ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ
(b) ਉਦਯੋਗ
(c) ਵਾਹਨ
(d) ਘਰੇਲੂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ

30. ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਨਸਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਵਿਧੀ ਲਈ ਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ?
(a) ਜੀਵ-ਮੰਡਲ ਰਿਜ਼ਰਵ
(b) ਬੋਟੈਨੀਕਲ ਗਾਰਡਨ
(c) ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ
(d) ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੈੰਕਚੂਰੀ

31. ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ?
(a) ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਬਸਟਰਡ, ਮਸਕ ਡੀਅਰ, ਰੈੱਡ ਪਾਂਡਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਟਿਕ ਜੰਗਲੀ ਗਧਾ
(b) ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਟੈਗ, ਚੀਟਲ, ਬਲੂ ਬੁੱਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਬਸਟਰਡ
(c) ਬਰਫ਼ ਦਾ ਚੀਤਾ, ਦਲਦਲ ਹਿਰਨ, ਰੀਸਸ ਬਾਂਦਰ ਅਤੇ ਸਰਸ (ਕ੍ਰੇਨ)
(d) ਸ਼ੇਰ-ਪੂਛ ਵਾਲਾ ਮਕਾਕ, ਨੀਲਾ ਬਲਦ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਲੰਗੂਰ ਅਤੇ ਚੀਟਲ

32. ‘ਧਰਤੀ ਘੰਟਾ’ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਥਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ
1. ਇਹ UNEP ਅਤੇ UNESCO ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ।
2. ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
3. ਇਹ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ।
ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਥਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ/ਸਹੀ ਹੈ?
(a) ਸਿਰਫ਼ 1 ਅਤੇ 3
(b) ਸਿਰਫ਼ 2
(c) ਸਿਰਫ਼ 2 ਅਤੇ 3
(d) 1, 2 ਅਤੇ 3

33. ਭਵਿੱਖੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
(a) ਕਮੀ
(b) ਜੀਓ-ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ
(c) ਅਨੁਕੂਲਨ
(d) ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ

34. ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਸਬੂਤ ਹੈ:
(a) ਖਾੜੀ ਤੱਟ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਮੀਂਹ
(b) ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
(c) ਲਗਭਗ ਹਰ ਮਹਾਂਦੀਪ ‘ਤੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਲ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲਣਾ
(d) ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ

35. ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (UNFCCC ਜਾਂ FCCC) ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
(a) ਕਿਓਟੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ
(b) ਵੀਏਨਾ ਸੰਮੇਲਨ
(c) ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ
(d) ਦੋਹਾ ਦੌਰ

36. ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਿਰਜੀਵ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਰੂਪ, ਜਲਵਾਯੂ, ਜਲ-ਸਰੀਰ, ਤਾਪਮਾਨ, ਨਮੀ, ਹਵਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ?
(a) ਭੌਤਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ
(b) ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ
(c) ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਾਤਾਵਰਣ
(d) ਬੋਧਾਤਮਕ ਵਾਤਾਵਰਣ

37. ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲੇਟ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ?
(a) ਓਜ਼ੋਨ
(b) ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ
(c) ਆਕਸੀਜਨ
(d) ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ

38. ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ SI ਇਕਾਈ ਹੈ
(a) ਤਾਪਮਾਨ
(b) ਐਂਪੀਅਰ
(c) ਵਾਟ
(d) ਕੈਲਵਿਨ

39. ਲਹੂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅੰਗ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
(a) ਲਾਲ ਲਹੂ ਦੇ ਸੈੱਲ
(b) ਚਿੱਟੇ ਲਹੂ ਦੇ ਸੈੱਲ
(c) ਪਲੇਟਲੈਟਸ
(d) ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ

40. ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ
(a) ਰੇਤ ਦਾ ਮਾਰੂਥਲ
(b) ਪ੍ਰੈਰੀ ਜ਼ਮੀਨ
(c) ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ
(d) ਤਾਜ਼ੀ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢਕੀ ਜ਼ਮੀਨ

41. ਫੋਟੋ-ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਵਿੱਚ,
(a) ਰਸਾਇਣਕ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
(b) ਰੋਸ਼ਨੀ ਊਰਜਾ ਰਸਾਇਣਕ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
(c) ਰਸਾਇਣਕ ਊਰਜਾ ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
(d) ਰੋਸ਼ਨੀ ਊਰਜਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

42. ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
(a) ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਵਿਖੰਡਨ
(b) ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਚੇਨ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ
(c) ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਊਜ਼ਨ
(d) ਬੇਕਾਬੂ ਚੇਨ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ

43. ਨਾਈਟਰਸ ਆਕਸਾਈਡ, (N2O) ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
(a) ਮਾਰਸ਼ ਗੈਸ
(b) ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ
(c) ਲਾਫਿੰਗ ਗੈਸ
(d) ਜਿਪਸਮ

44. ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
(a) ਹਾਈਡਰੋਮੀਟਰ
(b) ਹਾਈਗ੍ਰੋਮੀਟਰ
(c) ਫਾਥੋਮੀਟਰ
(d) ਗੈਲਵੈਨੋਮੀਟਰ

45. ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ
(a) ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
(b) ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
(c) ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
(d) ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

46. ਵਰਚੁਅਲ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
(a) ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
(b) ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਤੇਜਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੋ ਭੌਤਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਸਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਹਨ।
(c) ਮੋਬਾਈਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਹੁੰਚ, ਗਲੋਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
(d) ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਜੋ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

47. ਸਾਰੇ ਐਸਿਡਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਤੱਤ ਹੈ-
(a) ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ
(b) ਗੰਧਕ
(c) ਕਾਰਬਨ
(d) ਆਕਸੀਜਨ

48. ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?
(a) ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ
(b) ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ
(c) ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ
(d) ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ

49. ਆਮ ਬਾਲਗ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੀ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
(a) 72 – 80
(b) 70 – 75
(c) 80 – 97
(d) 82 – 87

50. ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ B ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ –
(a) AB ਜਾਂ B
(b) AB ਜਾਂ A
(c) ਏ ਜਾਂ ਓ
(d) ਬੀ ਜਾਂ ਏ