Punjabi Quiz Questions and Answers

The Free download links of Punjabi Quiz Questions and Answers Papers enclosed below. Candidates who are going to start their preparation for the Punjabi Quiz can make use of these links. Download the Punjabi Quiz Papers PDF along with the Answers. Punjabi Quiz Papers are updated here. A vast number of applicants are browsing on the Internet for the Punjabi Quiz Question Papers & Syllabus. For those candidates, here we are providing the links for Punjabi Quiz Papers. Improve your knowledge by referring the Punjabi Quiz Question papers.

Punjabi Quiz Questions and Answers

Quiz Questions in Punjabi Language

1. ‘ਰੇਗਟਾ’ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ:
(a) ਗੋਲਫ
(b) ਰੋਇੰਗ
(c) ਪੁਲ
(d) ਘੋੜ ਦੌੜ

2. ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਰੁਝਾਨ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ –
(a) ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ
(b) ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ
(c) ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ
(d) ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ

3. ਹਵਾ ਦੀ ਨਮੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ ਹੈ-
(a) ਹਾਈਡਰੋਮੀਟਰ
(b) ਹਾਈਗ੍ਰੋਮੀਟਰ
(c) ਬੈਰੋਮੀਟਰ
(d) ਲੈਕਟੋਮੀਟਰ

4. ਜਦੋਂ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਪਿਘਲਣ ਵਾਲਾ ਬਿੰਦੂ –
(a) ਵਧਦਾ ਹੈ
(b) ਘਟਦਾ ਹੈ
(c) ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ
(d) ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ

5. ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ‘ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਬੁੱਧਾ’ ਦੇ ਕੋਡ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੀਖਣ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ –
(a) 1973
(b) 1974
(c) 1975
(d) 1976

6. QR ਕੋਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ –
(a) ਤੇਜ਼ ਰੀਡ ਕੋਡ
(b) ਤਤਕਾਲ ਜਵਾਬ ਕੋਡ
(c) ਤੇਜ਼ ਵਾਪਸੀ ਕੋਡ
(d) ਤੇਜ਼ ਰਾਈਜ਼ ਕੋਡ

7. ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭੂਚਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ –
(a) ਕੌਮਾ
(b) ਮੂਲ
(c) ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ
(d) ਫੋਕਸ

8. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਪੇਮੈਂਟ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤਤਕਾਲ ਤਬਾਦਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ NPCI ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ –
(a) ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ
(b) IMPS
(c) NEFT
(d) UPI

9. ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:
(a) ਚੰਦਰਮਾ, ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਸਮਕੋਣ ‘ਤੇ ਹਨ
(b) ਚੰਦਰਮਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ
(c) ਸੂਰਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੈ
(d) ਚੰਦਰਮਾ, ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹਨ

10. ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਤੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ?
(a) ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
(b) ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
(c) ਇਹ 10 ਘੰਟੇ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
(d) ਇਹ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਹੈ

11. ਲੰਬਕਾਰ ਦੇ 1 ਡਿਗਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ?
(a) 5 ਮਿੰਟ
(b) 5 ਮਿੰਟ 20 ਸਕਿੰਟ
(c) 4 ਮਿੰਟ
(d) 4 ਮਿੰਟ 20 ਸਕਿੰਟ

12. 100 ਵਾਟ ਅਤੇ 200 ਵਾਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਬਲਬ 230V ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਲਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ?
(a) 100 ਵਾਟ
(b) 200 ਵਾਟ
(c) ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ
(d) ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

13. ਤੱਟਵਰਤੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ –
(a) ਚੱਕਰਵਾਤ
(b) ਭੁਚਾਲ
(c) ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ
(d) ਤੂਫ਼ਾਨ

14. ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਮੁਖੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ, ‘ਰੋਜਗਾਰ ਸੰਗੀ’ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ?
(a) ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ
(b) ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ
(c) ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ

15. ਕਿਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਨੂੰ ਰੈਟੀਨੌਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
(a) ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ
(b) ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ
(c) ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ
(d) ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ

16. ਪੋਰਸ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਸੀ।
(a) ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ
(b) ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ
(c) ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਚਨਾਬ
(d) ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ

17. ਟੈਕਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ:
(a) ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕਾਰਕ
(b) ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੈਕਸ
(c) ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਅੰਤਮ ਆਰਾਮ ਬਿੰਦੂ
(d) ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ

18. ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅੰਤਮ ਮਾਲਕੀ ਸੀ
(a) ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ
(b) ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ
(c) ਰਾਜਾ
(d) ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ

19. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
i) ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ
ii) ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ
iii) ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ
iv) ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ
(a) i) ਸਿਰਫ਼
(b) ii) ਸਿਰਫ਼
(c) i) ਅਤੇ ii)
(d) ii) ਅਤੇ iii)

20. ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ‘ਸਬਸਿਡੀ’ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ?
(a) ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ
(b) ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
(c) ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਭੁਗਤਾਨ
(d) ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਾਇਗੀ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦੇ

Quiz Objective Papers
Practice Question Important Question
Mock Test Previous Papers
Typical Question Sample Set
MCQs Model Papers

21. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ –
(a) ਰੱਖਿਆ ਖਰਚਾ
(b) ਆਰਥਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚਾ
(c) ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚਾ
(d) ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ

22. ਘਟਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ –
(a) ਤਾਲਾਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ
(b) ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ
(c) ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
(d) ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾਯੋਗ ਰਕਮ ਦੀ ਕਮੀ

23. ਜੇਕਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਨਕਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਨੁਪਾਤ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਿਰਜਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ –
(a) ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਓ
(b) ਇਸਨੂੰ ਘਟਾਓ
(c) ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ
(d) ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

24. ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
(a) ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੈਂਕ ਅਨੁਪਾਤ (SBR)
(b) ਵਿਧਾਨਕ ਤਰਲ ਅਨੁਪਾਤ (SLR)
(c) ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਰਿਜ਼ਰਵ (CBR)
(d) ਕੇਂਦਰੀ ਤਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ (CLR)

25. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਧੁਨਿਕ ਟੀਵੀ ਦੀ ਡਰਾਅ ਪਾਵਰ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਕਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
(a) ਧੁਨੀ
(b) ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ
(c) ਰੰਗ ਸੰਤੁਲਨ
(d) ਉੱਚ ਵੋਲਟੇਜ

26. ਟਿਊਬ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਚੋਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ –
(a) ਮੌਜੂਦਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ
(b) ਮੌਜੂਦਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ
(c) ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਘਟਾਉਣ ਲਈ
(d) ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ

27. ਜਰਮਨ ਏਨਿਗਮਾ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ?
(a) ਐਲਨ ਟਿਊਰਿੰਗ
(b) ਜੈਫ ਬੇਜੋਸ
(c) ਜਾਰਜ ਬੂਲੇ
(d) ਚਾਰਲਸ ਬੈਬੇਜ

28. ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਜੋ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ –
(a) ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ
(b) ਏਨਕੋਡਰ
(c) ਡੀਕੋਡਰ
(d) ਅਨੁਵਾਦਕ

29. ਈ-ਮੇਲ ਪਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ “@” ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਾਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ?
(a) 1976
(b) 1972
(c) 1980
(d) 1984

30. ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
(a) ਅਰਪਾਨੇਟ
(b) NSANET
(c) ਇੰਟਰਾਨੈੱਟ
(d) LANET

31. ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ UNO ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ?
(a) ILO
(b) ਡਬਲਯੂ.ਐਚ.ਓ
(c) ਆਸੀਆਨ
(d) ਯੂਨੈਸਕੋ

32. ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ?
(a) ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
(b) ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ
(c) ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
(d) ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

33. ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ
(a) ਜਿਨੀਵਾ
(b) ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ
(c) ਨਿਊਯਾਰਕ
(d) ਰੋਮ

34. ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਸੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
(a) ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਜ਼ੋਨ
(b) ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨ
(c) ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨ
(d) ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ

35. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਐਟਮੀ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ?
(a) ਕਲਪੱਕਮ
(b) ਨਰੋਰਾ
(c) ਰਾਵਤ ਭਾਟਾ
(d) ਤਾਰਾਪੋਰ

36. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨਾ ਇੱਥੇ ਹੈ-
(a) ਡਿਗਬੋਈ, ਅਸਾਮ
(b) ਹਲਦੀਆ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ
(c) ਕੋਯਾਲੀ, ਬੜੌਦਾ ਨੇੜੇ
(d) ਨੂਨਮਤੀ, ਅਸਾਮ

37. ਪੌਦੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ –
(a) ਮੁਫਤ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ
(b) ਯੂਰੀਆ
(c) ਅਮੋਨੀਆ
(d) ਪ੍ਰੋਟੀਨ