Marathi GK Objective Questions and Answers

1. 1861 च्या भारतीय परिषद कायद्यानुसार, कोणते वाक्य/से/योग्य आहे/आहेत?
(a) लोकशाही सुरू करणे
(b) भारतीय प्रतिनिधी नियुक्त करणे
(c) सत्तेचे विकेंद्रीकरण सुरू करणे
(d) लोकप्रतिनिधी वाढवणे
उत्तर पर्याय:
(1) (a), (b), (c)
(2) (c), (d)
(3) (a), (b)
(4) (b), (d)

2. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीत जनजागृतीसाठी “मुंबई कुणाची” हे पथनाट्य कोणी सादर केले?
(1) शाहीर अमर शेख
(2) लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे
(3) शाहीर कृष्ण साबळे
(4) शाहीर करीम शेख

3. कोणत्या भारतीय कौन्सिल कायद्यानुसार भारतीय लोकांना भारतातील विधी कार्यात प्रवेश देण्यात आला?
(1) मोर्ले-मिंटो सुधारणा कायदा
(2) माँटेगु-चेम्सफोर्ड सुधारणा कायदा
(3) १९३५ चा भारत कायदा
(4) भारतीय परिषद कायदा १८६१

4. प्रबोधनकार ठाकरे यांच्यावर कोणत्या समाजसुधारक साहित्याचा प्रभाव पडतो?
(a) लोकहितवादी गोपाळ हरी देशमुख
(b) महात्मा ज्योतिराव फुले
(c) चिपळूणकरांची निंबंधमाला –
(d) व्ही.डी. सावरकर
उत्तर पर्याय:
(1) (b), (c), (d)
(2) (c), (d), (b)
(3) (a), (b), (c)
(4) (a), (d), (b)

5. महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी बॉम्बे म 1918 येथे आयोजित केलेल्या अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण परिषदेचे ___________ अध्यक्षस्थानी होते.
(1) गणेश अक्काजी गवई
(2) महाराजा सयाजीराव गायकवाड
(3) सेनू नारायण मेढे
(4) राजर्षी छत्रपती शाहू

6. संदर्भात डी.के. कर्वे खालीलपैकी विषम वर्तमानपत्र काढतात.
(1) इंदुप्रकाश
(2) सुबोध पत्रिका
(3) गंगालहरी
(4) सुधारक

7. कॅबिनेट मिशन प्लॅनबद्दल खरे काय आहे?
(a) संस्थान आणि ब्रिटिश भारतीय प्रांत मिळून एक भारतीय महासंघ तयार केला जाईल.
(b) घटना समिती आणि अंतरिम सरकार स्थापन केले जाईल.
उत्तर पर्याय:
(1) फक्त (a) सत्य आहे
(2) (a) आणि (b) सत्य नाहीत
(3) (a) आणि (b) सत्य आहेत
(4) फक्त (b) सत्य आहे

8. खालील विधानांचे निरीक्षण करा:
(a) साखर उद्योग मोठ्या प्रमाणात पश्चिम महाराष्ट्रात केंद्रित आहे.
(b) अहमदनगर, कोल्हापूर, सातारा आणि पुमे हे साखर उत्पादनात आघाडीवर असलेले जिल्हे आहेत.
(c) महाराष्ट्रातील पहिला साखर कारखाना मुंबईत स्थापन झाला.
उत्तर पर्याय:
(1) फक्त विधान (a) बरोबर आहे.
(2) विधाने (a) आणि (b) बरोबर आहेत.
(3) फक्त विधान (c) बरोबर आहे.
(4) विधाने (a), (b), (c) बरोबर आहेत.

9. काराकोरम श्रेणीतील K2 हे ______ हिमालयात स्थित भारतातील सर्वोच्च शिखर आहे.
(1) कुमाळ
(2) काश्मीर
(3) पंजाब
(4) पूर्व

10. वर्धा नदी आणि वैनगंगा नदीच्या संगमानंतर नदीचे नाव काय आहे?
(1) वर्धा
(2) वैनगंगा
(3) प्राणहिता
(4) चंद्रभागा

11. खालीलपैकी कोणते घटक मानवी वस्तीवर परिणाम करतात.
(a) स्थलाकृति
(b) पाणी
(c) सूर्यप्रकाश
उत्तर पर्याय:
(1) फक्त (a)
(2) फक्त (b)
(3) (a) आणि (b)
(4) (a), (b) आणि (c)

12. खालीलपैकी योग्य उत्तर निवडा.
(a) ज्वारी हे महाराष्ट्रातील प्रमुख अन्न पीक आहे.
(b) ज्वारीचे पीक खरीप आणि रब्बी या दोन्ही हंगामात घेतले जाते.
(c) ज्वारीला उष्ण हवामान आणि काळी माती लागत नाही.
उत्तर पर्याय:
(1) (a) बरोबर आहे.
(2) (a) आणि (b) बरोबर आहेत.
(3) (b) आणि (c) बरोबर आहेत.
(4) सर्व विधाने बरोबर आहेत.

13. ब्लॅचे, फॅबव्रे, बोमेन, गोल्डन बिजार यांनी ______ ला समर्थन दिले आहे.
(a) निश्चयवाद
(b) संभाव्यता
(c) थांबा आणि जा निश्चयवाद
उत्तर पर्याय:
(1) फक्त (b) बरोबर आहे.
(2) फक्त (a) बरोबर आहे.
(3) (a), (b) बरोबर आहेत.
(4) (a), (b), (c) बरोबर आहेत.

14. खालीलपैकी योग्य उत्तर निवडा.
(a) नदीच्या धूप चक्राची संकल्पना W.M ने मांडली. देवीस.
(b) W.M. डेव्हिस हे जर्मन शास्त्रज्ञ होते.
(c) नदीच्या धूप चक्राची संकल्पना भौगोलिक धूप चक्राची संकल्पना म्हणूनही ओळखली जाते.
उत्तर पर्याय:
(1) फक्त (a) बरोबर आहे.
(2) फक्त (b) बरोबर आहे.
(3) (a), (c) बरोबर आहेत.
(4) (a), (b), (c) बरोबर आहेत.

15. उत्तर भारतीय मैदानातील कोणत्या जलोढ मैदानात हिमालयातून खाली वाहणाऱ्या लहान नद्या अदृश्य होतात?
(1) तराईचे मैदान
(2) भांगर मैदान
(3) खादरचे मैदान
(4) भाबर मैदान

16. _________ हे 1989 मध्ये सुरू करण्यात आलेले भारतातील सोयीचे आधुनिक बंदर आहे.
(1) मुंबई
(2) जवाहरलाल नेहरू
(3) सिंधुदुर्ग
(4) देवगड

17. पृष्ठभागापासून खूप खोलीवर विस्तीर्ण खडक तयार होतात त्यांना _______ खडक म्हणतात.
(1) लॅकोलिथ्स
(2) स्नानगृह
(3) Dikes
(4) Sills

18. खालील विधानांचे निरीक्षण करा:
(a) माल्थसच्या मते लोकसंख्या आणि अन्न उत्पादन दोन्ही वाढले आहे.
(b) माल्थसच्या मते भौमितिक प्रगतीत लोकसंख्या वाढते आणि गणितीय प्रगतीत अन्न उत्पादन वाढते.
(c) माल्थसच्या मते गणितीय प्रगतीत लोकसंख्या वाढते आणि भौमितिक प्रगतीत अन्न उत्पादन वाढते.
उत्तर पर्याय:
(1) फक्त विधान (a) बरोबर आहे.
(2) फक्त विधान (b) बरोबर आहे.
(3) विधाने (a) आणि (b) बरोबर आहेत.
(4) विधाने (a), (b) आणि (c) बरोबर आहेत.

19. थॉमस माल्थसने कोणत्या वर्षी लोकसंख्या वाढीचा सिद्धांत मांडला?
(1) १७९८
(2) १८३४
(3) १७८८
(4) १८०५

20. खालीलपैकी कोणता गरम पाण्याचा झरा जळगाव जिल्ह्यात नाही?
(1) साव
(2) अडवद
(3) उनपदेव
(4) चांगदेव

Quiz Objective Papers
Practice Question Important Papers
Mock Test Previous Papers
Typical Questions Sample Set
MCQs Model Test Papers

21. __________ अरबी समुद्र आणि सह्याद्री पर्वत यांच्यामध्ये नैसर्गिक विभाग आढळतो.
(1) महाराष्ट्र पठार
(2) पश्चिम घाट
(3) सातपुडा पर्वत
(4) कोकण किनारा

22. खालीलपैकी कोणते विधान चुकीचे आहे?
(a) समुद्रकिना-यावर समुद्रतळ उथळ असल्यास लाटा मंदावतात.
(b) समुद्रकिनाऱ्यालगत खोल असल्यास लाटा मंदावतात.
(c) समुद्रकिना-यावर उथळ असल्यास लाटांचा वेग वाढतो.
उत्तर पर्याय:
(1) फक्त (a)
(2) फक्त (b)
(3) (b) आणि (c)
(4) (a) आणि (c)

23. शहरीकरणामुळे शहरी भागात बदल होत आहेत/होत आहेत.
(a) लोकसंख्याशास्त्रीय बदल
(b) सामाजिक रचनेत बदल
(c) वर्तनातील बदल
उत्तर पर्याय:
(1) (a) फक्त
(2) (a) आणि (b)
(3) (c) फक्त
(4) वरील सर्व

24. खालील विधानांचे निरीक्षण करा:
(a) ग्रॅनाइट हा आम्लयुक्त खडक आहे.
(b) बेसाल्ट हा मूळ खडक आहे.
(c) ऍसिडिक इग्नस खडकामध्ये सिलिकाचे प्रमाण 20% असते.
उत्तर पर्याय:
(1) फक्त विधान (a) बरोबर आहे.
(2) फक्त विधान (c) बरोबर आहे.
(3) विधाने (a) आणि (b) बरोबर आहेत.
(4) विधाने (a), (b) आणि (c) बरोबर आहेत.

25. पृथ्वीच्या कवचाच्या सियाल थरात कोणती खनिजे प्रामुख्याने आढळतात?
(1) सिलिका आणि मॅग्नेशियम
(2) सिलिका आणि लोह
(3) सिलिका आणि अॅल्युमिनियम
(4) सिलिका आणि झिंक

26. ________ हा शब्द प्रथम अमेरिकन भूगोलशास्त्रज्ञ जीन गॉटमन यांनी तयार केला.
(1) मेगालोपोलिस
(2) महानगर
(3) शहर
(4) नगर पंचायत

27. ज्या वसाहतीमध्ये घरे भौतिकदृष्ट्या विभक्त आणि असमान वाटप केली जातात त्यांना ___________ असे म्हणतात.
(1) न्यूक्लेटेड सेटलमेंट
(2) विखुरलेली वस्ती
(3) संमिश्र सेटलमेंट
(4) खंडित वस्ती

28. ग्रामीण वस्त्यांमध्ये, सर्वाधिक लोक ______ प्रकारच्या व्यवसायात काम करतात.
(1) दुय्यम
(2) तृतीयक
(3) प्राथमिक
(4) चतुर्थांश

29. ____________ हे अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरात वाहणाऱ्या नद्यांचे प्रमुख जलविभाजक आहे.
(1) पूर्व घाट
(2) पश्चिम घाट
(3) हिमालय पर्वत
(4) निलगिरी पर्वत

30. _________ प्रकल्पात नागपूर येथील विमानतळाचा आंतरराष्ट्रीय प्रवासी आणि कार्गो हब विमानतळ म्हणून विकास करणे समाविष्ट आहे.
(1) वुहान
(2) मिहान
(3) प्राधिकरण
(4) वाहतूक

31. महाराष्ट्र पठारावरील सह्याद्रीपासून उत्तरेकडून दक्षिणेकडे असलेल्या पर्वतरांगांचा खालीलपैकी योग्य क्रम कोणता?
(1) हरिश्चंद्र – बालाघाट – अजिंठा – सातमाळा
(2) सातमाळा – अजिंठा – हरिश्चंद्र – बालाघाट
(3) अजिंठा – सातमाळा – बालाघाट – हरिश्चंद्र
(4) बालाघाट – सातमाळा – अजिंठा – हरिश्चंद्र

32. स्थिर वसाहतींच्या स्थापनेसाठी खालीलपैकी कोणती कारणे/कारण आहेत?
(1) धार्मिक विधी करणे
(2) महिला आणि बालकांना संरक्षण देणे
(3) आक्रमकांच्या हल्ल्यापासून संरक्षण करण्यासाठी
(4) वरील सर्व

33. खालील विधानांचे निरीक्षण करा:
(a) वातावरणाचा सर्वात खालचा थर ट्रोपोस्फियर म्हणून ओळखला जातो.
(b) हवामानातील सर्व घटना (उदा: ढग, धुके, पर्जन्य, वादळ इ.) या थरात घडतात.
उत्तर पर्याय:,
(1) फक्त (a) बरोबर आहे
(2) फक्त (b) बरोबर आहे
(3) दोन्ही बरोबर आहेत
(4) दोन्ही बरोबर नाहीत

34. खालील विधानांचे निरीक्षण करा:
(a) महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची स्थापना 7 सप्टेंबर 1970 रोजी झाली.
(b) माझी वसुंधरा अभियान महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाद्वारे चालवले जाते.
उत्तर पर्याय:
(1) विधान (a) बरोबर आहे
(2) विधान (b) बरोबर आहे
(3) विधान (a) आणि (b) बरोबर आहेत
(4) विधान (a) आणि (b) बरोबर नाही

35. 1869 मध्ये _________ या जर्मन प्राणीशास्त्रज्ञाने जीवशास्त्राच्या या महत्त्वाच्या शाखेला ‘इकोलॉजी’ हे वैज्ञानिक नाव प्रथम दिले.
(1) E.H. हॅकेल
(2) जी.ए. पेट्रीडिस
(3) मिस नमुना
(4) यापैकी नाही

36. 1935 मध्ये परिसंस्थेची व्याख्या “पर्यावरणातील सर्व सजीव आणि निर्जीव घटकांच्या एकत्रीकरणातून होणारा अभ्यास” अशी कोणी केली?
(1) एजी. टन्सले
(2) एफ.आर. फॉसबर्ग
(3) नेबल
(4) डार्विन

37. खालील विधानांचे निरीक्षण करा:
(a) भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) ची स्थापना 1962 मध्ये झाली.
(b) थुंबा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन श्रीहरिकोटा येथे आहे.
उत्तर पर्याय:
(1) विधान (a) बरोबर आहे
(2) विधान (b) बरोबर आहे
(3) विधान (a) आणि (b) बरोबर आहेत
(4) विधान (a) आणि (b) बरोबर नाही

38. विकसित देशांमध्ये जन्मदर कमी होण्याचे कारण खालीलपैकी कोणते नाही?
(1) कुटुंबाचा आकार लहान ठेवण्याची प्रवृत्ती
(2) उच्च राहणीमान
(3) शहरीकरण
(4) महिलांचे अवलंबित्व

39. खालीलपैकी कोणते विधान/ने तापमान उलथापालथ या घटनेशी संबंधित आहेत?
(a) सकाळच्या वेळी विशेषतः हिवाळ्यात, वातावरणाच्या खालच्या स्तरावर, धूर सोडणाऱ्या कारखान्यांच्या शहरांमध्ये प्रदूषण-आधारित धुके सामान्यपणे आढळतात.
(b) ध्रुवीय प्रदेशात तापमानात बदल हे वर्षभर एक सामान्य वैशिष्ट्य आहे.
(c) वातावरणाच्या खालच्या स्तरावर तापमानात वाढ होत असल्याचे दिसून येते.
(d) स्वित्झर्लंड, फ्रान्स, कॅलिफोर्निया (U.S.A.) मधील फळबागा दरीच्या मजल्यांवर न राहता टेकड्यांच्या उतारावर आढळतात.
उत्तर पर्याय:
(1) फक्त विधान (a) आणि (b)
(2) फक्त विधान (c) आणि (d)
(3) फक्त विधान (d)
(4) विधाने (a) (b) (c) आणि (d)

40. ‘मिशन शक्ती’ शी संबंधित खालीलपैकी कोणते विधान/योग्य आहे/आहेत?
(a) मिशन शक्तीचे मुख्य उद्दिष्ट अंतराळातील भारतीय उपग्रहांचे रक्षण करणे आहे.
(b) मिशन शक्ती अंतर्गत भारतीय उपग्रह ‘Microsat-R’ अँटी सॅटेलाइट क्षेपणास्त्राद्वारे नष्ट करण्यात आला.
(c) मिशन शक्ती “DRDO” द्वारे आयोजित केले गेले.
उत्तर पर्याय:
(1) फक्त विधान (a) आणि (c)
(2) फक्त विधान (a) आणि (b)
(3) फक्त विधान (b)
(4) सर्व विधाने (a), (b) आणि (c)

41. खालीलपैकी कोणती विधाने सत्य आहेत?
(a) क्योटो प्रोटोकॉल हा एक आंतरराष्ट्रीय करार आहे ज्याचा उद्देश कार्बन डायऑक्साइड आणि इतर हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करणे आहे.
(b) भारत क्योटो प्रोटोकॉलला बांधील नाही.
(c) क्योटो प्रोटोकॉलचे उद्दिष्ट ग्लोबल वार्मिंग नियंत्रित करणे आहे.
उत्तर पर्याय:
(1) (a) आणि (b) फक्त
(2) (b) आणि (c) फक्त
(3) (a) आणि (c) फक्त
(4) वरील सर्व

42. वातावरणातील घटकांचे प्रमाण लक्षात घेता वायूंचा कोणता गट उतरत्या क्रमाने योग्य आहे? .
(1) ऑक्सिजन, नायट्रोजन, आर्गॉन, ओझोन
(2) ऑक्सिजन, नायट्रोजन, ओझोन, आर्गॉन
(3) नायट्रोजन, ऑक्सिजन, ओझोन, आर्गॉन
(4) नायट्रोजन, ऑक्सिजन, आर्गॉन, ओझोन

43. खालीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत?
(a) वादळाचे ढग मेसोस्फियरमध्ये आढळतात
(b) ट्रोपोस्फियर मेसोपॉजच्या वर स्थित आहे
(c) वातावरणात 100 किमी उंचीवर स्ट्रॅटोस्फियर आढळतो
(d) आयनोस्फियर ट्रॉपोपॉज आणि स्ट्रॅटोपॉज दरम्यान स्थित आहे
उत्तर पर्याय:
(1) (a) आणि (b)
(2) (b) आणि (c)
(3) (c) आणि (d)
(4) वरीलपैकी काहीही नाही

44. साधारणत: सरासरी समुद्रसपाटीवर हवेचा दाब काय असतो?
(1) 1013.2 mb
(2) 1103.2 mb
(3) 1213.2 mb
(4) 760 mb

45. कोरिओलिस फोर्सबाबत कोणते विधान/ने चुकीचे आहे/आहेत?
(a) ते ध्रुवांवर जास्तीत जास्त आहे.
(b) ते विषुववृत्ताकडे कमकुवत होते.
(c) ते उत्तर गोलार्धात उजवीकडे आणि दक्षिण गोलार्धात डावीकडे वारे वळवते.
(d) त्याचा थेट वाऱ्याच्या वेगावर परिणाम होतो.
उत्तर पर्याय:
(1) विधान (a) आणि (b)
(2) फक्त विधान (d)
(3) विधान (b) आणि (d)
(4) विधान (a) आणि (d)

46. खालीलपैकी कोणते घटक इन्सोलेशनच्या वितरणावर परिणाम करतात?
(a) पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर सूर्यकिरणांचा कोन
(b) आकाशात चंद्राची उपस्थिती
(c) सूर्याचे ठिपके
(d) दिवसाची लांबी
उत्तर पर्याय:
(1) (a), (b) आणि (c)
(2) (b), (c) आणि (d)
(3) (a), (c) आणि (d)
(4) वरील सर्व

47. युरोपमधील आल्प्स पर्वतीय प्रदेशातून वाहणाऱ्या वाऱ्यांना म्हणतात
(1) फोहन वारा
(2) चिनूक वारा
(3) सिरोको
(4) खमसीन

48. खालीलपैकी कोणता वायुमंडलीय स्तरांचा योग्य क्रम आहे?
(1) ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, स्ट्रॅटोस्फियर आणि थर्मोस्फियर
(2) ट्रॉपोस्फियर, स्ट्रॅटोस्फियर, थर्मोस्फियर आणि मेसोस्फियर
(3) ट्रॉपोस्फियर, स्ट्रॅटोस्फियर, मेसोस्फियर आणि थर्मोस्फियर
(4) ट्रॉपोस्फियर, थर्मोस्फियर, मेसोस्फियर आणि स्ट्रॅटोस्फियर

49. एरियल छायाचित्रांमध्ये जवळच्या छायाचित्रांमधील आच्छादित क्षेत्र अंदाजे आहे
(1) शून्य
(2) १०%
(3) ६०%
(4) ९०%

50. रिमोट सेन्सिंगमध्ये जेव्हा ऊर्जा आघात किंवा पृष्ठभागावर घटना घडते तेव्हा तीनपैकी कोणते परस्परसंवाद घडू शकतात?
(1) शोषण, प्रसारण आणि प्रतिबिंब
(2) संघटना, वाहतूक आणि प्रतिबिंब
(3) संघटन, प्रक्षेपण आणि अपवर्तन
(4) असोसिएशन, ट्रान्समिशन आणि रिफ्लेक्शन