Tamil GK Typical Questions and Answers

1. மாநில அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் உறுப்பினர்கள் நியமிக்கப்படுகிறார்கள்
(அ) முதலமைச்சர்
(ஆ) தலைமை நீதிபதி
(இ) ஆளுநர்
(ஈ) துணைத் தலைவர்

2. இந்தியாவில் பின்வரும் எந்தத் தலைவர்களின் பிறந்த நாள் குழந்தைகள் தினமாகக் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது?
(அ) மகாத்மா காந்தி
(ஆ) எஸ்.ராதாகிருஷ்ணன்
(இ) ராஜீவ் காந்தி
(ஈ) ஜவஹர்லால் நேரு

3. ‘இந்தியாவின் எலக்ட்ரானிக் சிட்டி’ என்று அழைக்கப்படும் நகரம் எது?
(அ) மும்பை
(ஆ) ஹைதராபாத்
(இ) குராகன்
(ஈ) பெங்களூர்

4. பின்வருவனவற்றில் எது பென்சில்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது?
(அ) கிராஃபைட்
(ஆ) சிலிக்கான்
(இ) கரி
(ஈ) பாஸ்பரஸ்

5. மின் விளக்கின் இழையால் ஆனது
(அ) டங்ஸ்டன்
(ஆ) நிக்ரோம்
(இ) கிராஃபைட்
(ஈ) இரும்பு

6. LPG முக்கியமாக கொண்டுள்ளது
(அ) மீத்தேன், ஈத்தேன் மற்றும் ஹெக்சேன்
(ஆ) ஈத்தேன், ஹெக்ஸேன் மற்றும் நோனேன்
(இ) மீத்தேன், ஹெக்சேன் மற்றும் நோனேன்
(ஈ) மீத்தேன், பியூட்டேன் மற்றும் புரொப்பேன்

7. ஆப்டிகல் ஃபைபர் வேலை செய்கிறது
(அ) ஒளிவிலகல் கொள்கை
(ஆ) மொத்த உள் பிரதிபலிப்பு
(இ) சிதறல்
(ஈ) குறுக்கீடு

8. தாவரங்கள் அவற்றின் ஊட்டச்சத்துக்களை முக்கியமாக பெறுகின்றன
(அ) குளோரோபில்
(ஆ) வளிமண்டலம்
(இ) ஒளி
(ஈ) மண்

9. தாவரங்கள் தங்களுக்குத் தேவையான நீரின் பெரும்பகுதியை அவற்றின் மூலம் உறிஞ்சிக் கொள்கின்றன
(அ) கரு மண்டலம்
(ஆ) வளரும் புள்ளி
(இ) வேர் முடிகள்
(ஈ) நீள்வட்ட மண்டலம்

10. கிட்டப்பார்வை இணைக்கப்பட்டுள்ளது
(அ) காதுகள்
(ஆ) கண்கள்
(இ) நுரையீரல்
(ஈ) இவை எதுவும் இல்லை

11. ஏ.பி.ஜே.அப்துல் கலாம், நடிப்புத் தவிர, இந்தியக் குடியரசுத் தலைவர்
(அ) 9வது
(ஆ) 10வது
(இ) 11வது
(ஈ) 12வது

12. பொருளாதார விவகாரங்களுக்கான அமைச்சரவைக் குழு (CCEA) இன்ட்ரா-ஸ்டேட் டிரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டத்தை (ISTS) உருவாக்குவதற்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட மாநிலங்களில் பின்வருவனவற்றில் எது இல்லை?
(அ) மகாராஷ்டிரா
(ஆ) தமிழ்நாடு
(இ) குஜராத்
(ஈ) இமாச்சல பிரதேசம்

13. பின்வரும் எந்த நிறுவனமும் நேரு அறிவியல் மையமும் இணைந்து “அனைவருக்கும் இணையம்” என்ற முன்னோடித் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது?
(அ) ஐஐடி-மெட்ராஸ்
(ஆ) ஐஐடி-டெல்லி
(இ) IIT-காரக்பூர்
(ஈ) ஐஐடி-பம்பாய்

14. பூகம்பங்களைக் கண்டறிந்து எச்சரிக்கைகளைப் பரப்புவதற்கான அமைப்பை நிறுவிய முதல் இந்திய மாநிலம்
(அ) உத்தரகாண்ட்
(ஆ) டபிள்யூ. வங்காளம்
(இ) குஜராத்
(ஈ) சிக்கிம்

15. சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு தொடர்பாக அரசியலமைப்பின் 371A பிரிவின் கீழ் பின்வரும் எந்த மாநிலத்தில் ஆளுநருக்கு சிறப்புப் பொறுப்பு உள்ளது?
(அ) நாகாலாந்து
(ஆ) மணிப்பூர்
(இ) அருணாச்சல பிரதேசம்
(ஈ) ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர்

16. பின்வரும் எந்த மாநிலங்கள் சமீபத்தில் ISOPOM ஆயில் பனை மேம்பாட்டுத் திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன?
(அ) அசாம் & திரிபுரா
(ஆ) வங்காளம் & மிசோரம்
(இ) கோவா & ஒடிசா
(ஈ) சத்தீஸ்கர் & அருணாச்சல பிரதேசம்

17. கதகாதி என்பது ஒரு பாரம்பரிய நடன வடிவமாகும்
(அ) தமிழ்நாடு
(ஆ) தெலுங்கு
(இ) கேரளா
(ஈ) கனடா

18. முதல் மிசோ மாவட்ட ஒலிம்பிக் நடைபெற்றது
(அ) 1950
(ஆ) 1953
(இ) 1960
(ஈ) 1963

19. இணையத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட தளத்தைக் குறிப்பிட உலகளாவிய இணையம் பயன்படுத்தும் முகவரி
(அ) இணைய நெறிமுறை
(ஆ) பரிமாற்ற நெறிமுறை
(இ) சீரான வள இருப்பிடம்
(ஈ) ஹைப்பர் இணைப்பு

20. இலத்திரனியல் சாதனங்களுக்கிடையில் வயர்லெஸ் குறுகிய தூர தரவு மற்றும் குரல் தொடர்பு
(அ) ஜிபிஆர்எஸ்
(ஆ) புளூடூத்
(இ) WAP
(ஈ) எஸ்எம்எஸ்

TNPSC Quiz MCQs
Quiz Objective Test
TNPSC GK Important Questions
Typical Questions Previous Papers
Selected Question Sample Questions
Mock Test Model Papers

21. வரலாற்றுக் கட்டுமானத்தில் கல்வெட்டில் பயன்படுத்தப்படும் பழைய எழுத்துக்களின் ஆய்வு அழைக்கப்படுகிறது
(அ) நாணயவியல்
(ஆ) எபிகிராபி
(இ) பேலியோகிராபி
(ஈ) தொல்லியல்

22. பின்வருவனவற்றில் ஹரப்பன் நகரங்களின் குறிப்பிடத்தக்க பண்புகளில் ஒன்று எது?
(அ) எரிந்த செங்கற்களைப் பயன்படுத்துதல்
(ஆ) பெரிய குளியல்
(இ) வடிகால் அமைப்பு
(ஈ) இவை அனைத்தும்

23. கிமு 516 இல் வடமேற்கு இந்தியாவிற்குள் ஊடுருவி, சிந்து மற்றும் சிந்துவின் மேற்கே பஞ்சாபை இணைத்த ஈரானிய ஆட்சியாளர்.
(அ) செரெஸ்
(ஆ) மகதன்
(இ) டேரியஸ்
(ஈ) அலெக்சாண்டர்

24. பின்வருவனவற்றில் கலிங்கப் போருடன் தொடர்புடையவர் யார்?
(அ) அசோகா
(ஆ) பிந்துசாரா
(இ) சந்திரகுப்தா
(ஈ) கௌதமிபுத்ரா

25. அவரது துணிச்சல் மற்றும் பொதுத்தன்மையின் காரணமாக ‘இந்தியாவின் நெப்போலியன்’ என்று அழைக்கப்படுபவர் யார்?
(அ) சமுத்திரகுப்தா
(ஆ) சந்திரகுப்தா-II
(இ) ஸ்கந்தகுப்தா
(ஈ) அனுகங்ககுப்தா

26. பின்வருவனவற்றில் எது மிசோரம் மாநிலத்தைப் பொறுத்தமட்டில் இந்திய அரசியலமைப்பின் 371G பிரிவுக்கு உட்பட்டது அல்ல?
(அ) மிசோக்களின் மத மற்றும் சமூக நடைமுறைகள்
(ஆ) மிசோவின் வழக்கமான சட்டம் மற்றும் நடைமுறைகள்
(இ) செல்வ வரி
(ஈ) இவை எதுவும் இல்லை

27. பின்வருவனவற்றில் மகாத்மா காந்தியின் பிறந்தநாளுடன் தொடர்புடையது எது?
(அ) சான்சத் ஆதர்ஷ் கிராம் யோஜனா (SAGY)
(ஆ) பிரதான் மந்திரி ஜன் தன் யோஜனா (PMJDY)
(இ) ஸ்வச் பாரத் மிஷன்
(ஈ) பேட்டி பச்சாவோ, பேட்டி பதாவோ

28. ‘மேக் இன் இந்தியா’ முயற்சியை இலக்காகக் கொண்டது
(அ) உள்நாட்டு பூர்வீக உற்பத்தி அதிகரித்தது
(ஆ) உள்நாட்டு தயாரிப்புகளின் மேம்பட்ட தரம்
(இ) இந்தியாவை ஒரு முதலீட்டு இடமாக காட்டுதல்
(ஈ) இவை அனைத்தும்

29. “நான் அல்ல, நீ” என்பது இதன் பொன்மொழி
(அ) என்.எஸ்.எஸ்
(ஆ) என்.சி.சி
(இ) NYC
(ஈ) SAI

30. பின்வரும் எந்த மாநிலங்களில் எந்த ஒரு சமூகமும் பட்டியலிடப்பட்ட பழங்குடியினராக குறிப்பிடப்படவில்லை?
(அ) சண்டிகர் மற்றும் டெல்லி
(ஆ) ஹரியானா மற்றும் பஞ்சாப்
(இ) கோவா மற்றும் புதுச்சேரி
(ஈ) மிசோரம் மற்றும் மேகாலயா

31. அணு உலையில் உள்ள கன நீர் இவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகிறது
(அ) நிலைப்படுத்தி மற்றும் நீர்த்த
(ஆ) லூப்ரிகண்ட் மற்றும் சீலண்ட்
(இ) மதிப்பீட்டாளர் மற்றும் குளிரூட்டி
(ஈ) இவை எதுவும் இல்லை

32. சூரிய சக்தியை மின்சாரமாக மாற்றப் பயன்படும் பொருள்
(அ) மைக்கா
(ஆ) அலுமினியம்
(இ) சிலிக்கான்
(ஈ) வெள்ளி

33. உயிருள்ள திசுக்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் கலவைகள் கருத்தடைக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன
(அ) ஆண்டிபிரைட்டிஸ்
(ஆ) கிருமிநாசினிகள்
(இ) வலி நிவாரணிகள்
(ஈ) கிருமி நாசினிகள்

34. லுசாகாவை தலைநகராக கொண்ட நாடு
(அ) ருவாண்டா
(ஆ) புருண்டி
(இ) அங்கோலா
(ஈ) ஜாம்பியா

35. பின்வரும் எந்த நாடுகளில் 20 வயது முதல் 42 வயது வரையிலான எந்த ஆண் குடிமகனும், இராணுவ சேவைக்கு தகுதியற்றவர் இராணுவ வரி செலுத்த வேண்டும் அல்லது சிவில் சேவையைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும்?
(அ) சுவிட்சர்லாந்து
(ஆ) லிச்சென்ஸ்டீன்
(இ) இஸ்ரேல்
(ஈ) ஏமன்

36. கோள மேற்பரப்புகளின் வளைவின் ஆரத்தை தீர்மானிக்க பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் கருவி
(அ) ஸ்க்ரூ கேஜ்
(ஆ) வெர்னியர் காலிபர்
(இ) கோளமானி
(ஈ) மைக்ரோமீட்டர் திருகு

37. பரிமாண அலகு அடிப்படையில் ஒற்றைப்படை ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
(அ) குறிப்பிட்ட ஈர்ப்பு
(ஆ) திரிபு
(இ) மன அழுத்தம்
(ஈ) இவை எதுவும் இல்லை

38. பங்குகள், ஈவுத்தொகை போன்ற நிறுவனங்களுக்கான உரிமை உரிமைகள் எனப்படும்
(அ) மூலதனச் சந்தை
(ஆ) வழித்தோன்றல்கள்
(இ) பங்குகள்
(ஈ) யூரோபாண்டுகள்

39. பொருளாதார நடவடிக்கைகளில் திடீர், குறுகிய கால சரிவு மற்றும் உற்பத்தியில் கூர்மையான வீழ்ச்சி மற்றும் வேலையின்மை அதிகரிப்பு என அழைக்கப்படுகிறது
(அ) தேக்கம்
(ஆ) மந்தநிலை
(இ) பணவாட்டம்
(ஈ) மனச்சோர்வு

40. டிஜிட்டல் ஒலி அமைப்பில் DVD-ஆடியோ மூலம் ஒரு நொடிக்கு எடுக்கப்பட்ட மாதிரிகளின் எண்ணிக்கை
(அ) 16-பிட்
(ஆ) 18-பிட்
(இ) 20-பிட்
(ஈ) 24-பிட்

41. ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி 25 ஆம் தேதி தேசிய வாக்காளர் தினத்தை கொண்டாடுவது ஒரு உத்தி
(அ) நாடு முழுவதும் சுதந்திரமான மற்றும் நியாயமான தேர்தலை ஊக்குவித்தல்
(ஆ) தேர்தல் தொடர்பான செலவினங்களைக் குறைப்பதை ஊக்குவிக்கவும்
(இ) வாக்காளர்களின் சேர்க்கையை அதிகரிக்கவும்
(ஈ) அரசியலில் சாத்தியமான வகுப்புவாதத்தை ஊக்கப்படுத்துதல்

42. பூமியின் மேற்பரப்பிற்குள் நிலநடுக்கம் ஏற்படும் இடம் அதன் என்று அழைக்கப்படுகிறது
(அ) நில அதிர்வுகள்
(ஆ) வெட்டு மையம்
(இ) கவனம்
(ஈ) எபிசென்டர்

43. ஓசோன் அடுக்கு பூமியின் மேற்பரப்பிற்கு மேலே முக்கியமாக இடையே குவிந்துள்ளது
(அ) 10 முதல் 50 கி.மீ
(ஆ) 15 முதல் 80 கி.மீ
(இ) 20 முதல் 100 கி.மீ
(ஈ) 30 முதல் 120 கி.மீ

44. பின்வரும் எந்த மாநிலம் இந்தியாவில் அதிக இருப்பு இரும்பு தாது வைப்பு உள்ளது?
(அ) பீகார்
(ஆ) ஒடிசா
(இ) ராஜஸ்தான்
(ஈ) குஜராத்

45. ஹெவி எலக்ட்ரிக்கல் (இந்தியா) லிமிடெட், கனரக மின் சாதனங்களைத் தயாரிக்க 1956 இல் நிறுவப்பட்டது.
(அ) ராஞ்சி
(ஆ) வாரங்கல்
(இ) போபால்
(ஈ) நாக்பூர்

46. தேசிய உணவுப் பாதுகாப்புச் சட்டம், (NFSA) 2013 இன் இலக்கு பொது விநியோக முறையின் கீழ் மானிய உணவு தானியங்களுக்கான ஏற்பாடு
(அ) கிராமப்புறங்களில் 90% மற்றும் நகர்ப்புற மக்கள் தொகையில் 10%
(ஆ) கிராமப்புறங்களில் 85% மற்றும் நகர்ப்புற மக்கள் தொகையில் 20%
(இ) கிராமப்புறங்களில் 95% மற்றும் நகர்ப்புற மக்கள் தொகையில் 60%
(ஈ) கிராமப்புறங்களில் 75% மற்றும் நகர்ப்புற மக்கள் தொகையில் 50%

47. ராஜீவ் ஆவாஸ் யோஜனாவின் மத்திய நிதியுதவி திட்டம் ஒரு
(அ) வறுமை இல்லாத இந்தியா
(ஆ) சேரி இல்லாத இந்தியா
(இ) ஊட்டச்சத்து குறைபாடு இல்லாத இந்தியா
(ஈ) வீடற்ற சுதந்திர இந்தியா

48. கீழ்க்கண்டவர்களில் யார் இரண்டு முறை இந்திய குடியரசுத் தலைவரானார்?
(அ) டாக்டர் ஜாகிர் உசேன்
(ஆ) பி.டி.ஜட்டி
(இ) வி.வி.கிரி
(ஈ) நீலம் சஞ்சீவ ரெட்டி