Malayalam GK Practice Questions and Answers

1. സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായ സ്വകാര്യ മേഖലയെ ചിലപ്പോൾ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്
(എ) സിറ്റിസൺ സെക്ടർ
(ബി) കുടുംബ മേഖല
(സി) പ്രാദേശിക മേഖല
(ഡി) ഏക മേഖല

2. വിവിധ മേഖലകളിൽ, ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വരുമാനത്തിനായുള്ള സംഭാവന ഏറ്റവും വലുതാണ്
(എ) കാർഷിക മേഖല
(ബി) വ്യവസായ മേഖല
(സി) സേവന മേഖല
(ഡി) മുകളിൽ പറഞ്ഞവ ഒന്നുമല്ല

3. പതിനാല് (14) പ്രമുഖ വാണിജ്യ ബാങ്കുകളെ ദേശസാൽക്കരിച്ചു
(എ) 1949 ജൂൺ
(ബി) 1949 ജൂലൈ
(സി) 1969 ജൂൺ
(ഡി) 1969 ജൂലൈ

4. ആർബിഐ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രെഡിറ്റ് നിയന്ത്രണ രീതികളിൽ ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്?
(എ) കറൻസി ഇഷ്യൂ
(ബി) ബാങ്ക് നിരക്ക്
(സി) ക്രെഡിറ്റ് സൃഷ്ടിക്കൽ
(ഡി) ഇവയൊന്നും ഇല്ല

5. ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്‌മെന്റിന്റെ മൂലധന അക്കൗണ്ടിലെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇടപാടുകളാണ്
(എ) സ്വകാര്യവും സർക്കാരും
(ബി) വിദേശവും ആഭ്യന്തരവും
(സി) ചരക്കുകളും സേവനങ്ങളും
(ഡി) വ്യാപാരത്തിന്റെ ബാലൻസ്, പേയ്‌മെന്റ് ബാലൻസ്

6. ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര പങ്കാളിയാണ്
(എ) യു.എ.ഇ
(ബി) ചൈന
(സി) യു.എസ്.എ
(ഡി) യു.കെ

7. ഇന്ത്യയിൽ പ്ലാൻ ഹോളിഡേ എന്ന് പരാമർശിക്കപ്പെട്ട കാലഘട്ടം?
(എ) 1956-59 കാലഘട്ടത്തിൽ
(ബി) 1966-69 കാലഘട്ടത്തിൽ
(സി) 1971-74 കാലയളവിൽ
(ഡി) 1981-84 ഇടയിൽ

8. ഇന്ത്യയുടെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളുടെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവയിൽ ഏതാണ്?
(എ) തൊഴിൽ
(ബി) സ്വാശ്രയത്വം
(സി) സാമൂഹിക നീതി
(ഡി) സാമൂഹിക സേവനം

9. ഹിമാലയം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു:
(എ) പൂർവാഞ്ചൽ
(ബി) ഹിമാചൽ
(സി) ഹിന്ദുകുഷ്
(ഡി) ഹിന്ദുസ്ഥാനിയൻ

10. ‘ലോകത്തിന്റെ മേൽക്കൂര’ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
(എ) പാമിർ
(ബി) ആൻഡീസ്
(സി) എവറസ്റ്റ് പർവ്വതം
(ഡി) കെഞ്ചൻജംഗ

11. സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ
(എ) ബുധനും ചൊവ്വയും
(ബി) ഭൂമിയും ബുധനും
(സി) ബുധനും ശുക്രനും
(ഡി) ബുധനും യുറാനസും

12. എക്കൽ മണ്ണിൽ വളരുന്നതും 150 സെന്റീമീറ്റർ മഴ ആവശ്യമുള്ളതുമായ വിള ഏതാണ്?
(എ) ഗോതമ്പ്
(ബി) അരി
(സി) മില്ലറ്റ്
(ഡി) കരിമ്പ്

13. ആനമല കുന്നുകൾ കാണപ്പെടുന്നത്
(എ) ഇന്ത്യയുടെ തെക്കൻ ഭാഗം
(ബി) ഇന്ത്യയുടെ വടക്കൻ ഭാഗം
(സി) ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കൻ ഭാഗം
(ഡി) ഇന്ത്യയുടെ മധ്യഭാഗം

14. ഡൽഹി ഭാഗമാണ്
(എ) ആരവലി ശ്രേണി
(ബി) സിവാലിക് ശ്രേണി
(സി) രാജസ്ഥാൻ ശ്രേണി
(ഡി) ഉത്തരേന്ത്യൻ ശ്രേണി

15. പെനിൻസുലർ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി
(എ) ഗംഗ
(ബി) കാവേരി
(സി) ഗോദാവരി
(ഡി) നർമ്മദ

16. ഖദർ ആണ്
(എ) ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന കറുത്ത മണ്ണ്
(ബി) ലാറ്ററൈറ്റ് മണ്ണ്
(സി) വേനൽ വിള
(ഡി) പുതുതായി രൂപപ്പെടുന്ന അലൂവിയം നിക്ഷേപം

17. ഖാരിഫ് വിള a
(എ) മൺസൂൺ വിള
(ബി) ശീതകാല വിള
(സി) വേനൽ വിള
(ഡി) മിശ്രവിള

18. ഇന്ത്യയിലെ പാക്കേജ് സാങ്കേതികവിദ്യ അർത്ഥമാക്കുന്നത്
(എ) യുവ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ
(ബി) ഹരിത വിപ്ലവം
(സി) ധവള വിപ്ലവം
(ഡി) സാങ്കേതിക മേഖലയിൽ തുല്യ അവസരങ്ങൾ

19. ‘മൺസൂൺ’ എന്ന വാക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്?
(എ) ഉർദു
(ബി) അറബിക്
(സി) ദേവനാഗരി
(ഡി) ഇവയൊന്നും ഇല്ല

20. ‘ഇന്ത്യയുടെ കോട്ടണോപോളിസ്’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരമേത്?
(എ) മുംബൈ
(ബി) കൊൽക്കത്ത
(സി) പൂനെ
(ഡി) നാഗ്പൂർ

Quiz Objective Papers
Practice Papers Important Question
Mock Test Previous Papers
Typical Question Sample Question
MCQs Model Papers

21. ഇന്ത്യയിലെ പരുത്തി തുണി വ്യവസായത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നിർമ്മാതാവ്:
(എ) തമിഴ്നാട്
(ബി) കർണാടക
(സി) മഹാരാഷ്ട്ര
(ഡി) ഡൺ

22. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നഗരവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സംസ്ഥാനം
(എ) ഗോവ
(ബി) പഞ്ചാബ്
(സി) കേരളം
(ഡി) പശ്ചിമ ബംഗാൾ

23. ലോകമെമ്പാടും നവംബർ 14-ന് ആചരിക്കുന്ന ദിവസം?
(എ) ലോക അൽഷിമേഴ്സ് ദിനം
(ബി) ലോക മലേറിയ ദിനം
(സി) ലോക പ്രമേഹ ദിനം
(ഡി) ലോക കാൻസർ ദിനം

24. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് സുവർണ്ണ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
(എ) അമൃത്സർ
(ബി) ഇൻഡോർ
(സി) ജയ്പൂർ
(ഡി) സൂറത്ത്

25. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വൃക്ഷം ഏത്?
(എ) പുളി
(ബി) ബനിയൻ
(സി) തേക്ക്
(ഡി) റബ്ബർ

26. വിവിധ പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നതിന് _____________ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശത്തിന് കേന്ദ്ര കാബിനറ്റ് അംഗീകാരം നൽകി
(എ) നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി (NTA)
(ബി) മാനവ വിഭവശേഷി വകുപ്പ് (HRD)
(സി) എ.ഐ.സി.ടി.ഇ
(ഡി) ഐ.ഐ.എം

27. ടെലിഫോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത്
(എ) തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ
(ബി) അലക്സാണ്ടർ ഗ്രഹാം ബെൽ
(സി) സാമുവൽ കോഹൻ
(ഡി) ഫ്രെഡ് മോറിസൺ

28. ബ്രസീലിന്റെ നാണയം എന്താണ്?
(എ) യഥാർത്ഥമായത്
(ബി) യെൻ
(സി) ഡോളർ
(ഡി) യൂറോ

29. ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഓൾഡ് മാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
(എ) മഹാത്മാഗാന്ധി
(ബി) രാജാ റാംമോഹൻ റോയ്
(സി) ബാലഗംഗാധര തിലക്
(ഡി) ദാദാഭായ് നവറോജി

30. വെസ്റ്റ്ചെസ്റ്റർ കപ്പ് ഗെയിമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
(എ) ക്രിക്കറ്റ്
(ബി) പോളോ
(സി) ജൂഡോ
(ഡി) ഫുട്ബോൾ

31. ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ടിന്റെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്
(എ) വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസി
(ബി) വിയന്ന
(സി) ന്യൂയോർക്ക്
(ഡി) ജനീവ

32. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആരാണ്?
(എ) രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്
(ബി) അബുൽ കലാം ആസാദ്
(സി) ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു
(ഡി) ബി.ആർ. അംബേദ്കർ

33. നെഹ്രുവിന്റെ ശാസ്ത്ര നയ പ്രമേയം പാർലമെന്റ് അംഗീകരിച്ചു
(എ) 1958
(ബി) 1960
(സി) 1954
(ഡി) 1955

34. CSIR സ്ഥാപിച്ച വർഷം
(എ) 1978
(ബി) 1942
(സി) 1947
(ഡി) 1966

35. 1978-ലെ മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ നയം കമ്പ്യൂട്ടർ നിർമ്മാണം തുറന്നു
(എ) സ്വകാര്യ മേഖല
(ബി) പൊതുമേഖല
(സി) സർക്കാർ മേഖല
(ഡി) പൊതു-സ്വകാര്യ മേഖല

36. ഇന്ത്യയുടെ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതാണ്?
(എ) പരം പത്മ
(ബി) ആകാശ്
(സി) നാഗ്
(ഡി) പൃഥ്വി

37. ഏത് വർഷമാണ് ISRO ലഘൂകരിച്ചത്?
(എ) 1976
(ബി) 1966
(സി) 1969
(ഡി) 1970

38. നാഷണൽ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ഏജൻസി (NRSA) സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്
(എ) ബാംഗ്ലൂർ
(ബി) ഹൈദരാബാദ്
(സി) കൊൽക്കത്ത
(ഡി) ഡൽഹി

39. ഐഎസ്ആർഒയുടെ പ്രധാന വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രം
(എ) സതീഷ് ധവാൻ ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രം
(ബി) തിരുവനന്തപുരം
(സി) പൊഖ്റാൻ
(ഡി) ട്രിച്ചി ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രം

40. ചന്ദ്രേട്ടൻ വിക്ഷേപിച്ചു
(എ) പിഎസ്എൽവി-10
(ബി) പിഎസ്എൽവി-സി11
(സി) ജിഎസ്എൽവി-9
(ഡി) പിഎസ്എൽവി-ഡി10

41. അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച വർഷം
(എ) 1996
(ബി) 1992
(സി) 1988
(ഡി) 1998

42. സൂര്യനെ പഠിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഉപഗ്രഹം ഏത്?
(എ) ആദിത്യ
(ബി) രോഹിണി
(സി) ഭാസ്കർ
(ഡി) കലാം

43. ബയോളജി മേഖലയിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ പ്രയോഗത്തെ വിളിക്കുന്നു
(എ) ബയോടെക്നോളജി
(ബി) ബയോഹെമിസ്ട്രി
(സി) ബയോഫിസിക്സ്
(ഡി) ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ്

44. ഗോൾഡൻ റൈസിനേക്കാൾ ഗോൾഡൻ റൈസ് 2 കൂടുതൽ ബീറ്റാ കരോട്ടിൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു
(എ) 23 തവണ
(ബി) 13 തവണ
(സി) 10 തവണ
(ഡി) 7 തവണ

45. മിസൈലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ICBM-ന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം
(എ) ഭൂഖണ്ഡാന്തര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ
(ബി) അന്താരാഷ്ട്ര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ
(സി) ഭൂഖണ്ഡാന്തര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ
(ഡി) ഇവയൊന്നും ഇല്ല

46. വില്യം ബെന്റിങ്ക് പ്രഭു സതി സമ്പ്രദായം നിർത്തലാക്കി:
(എ) ഡിസംബർ 4, 1826
(ബി) നവംബർ 4, 1827
(സി) നവംബർ 4, 1828
(ഡി) ഡിസംബർ 4, 1829

47. “ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം” എഴുതിയത്:
(എ) ചാൾസ് ഗ്രാന്റ്
(ബി) അലക്സാണ്ടർ ഡഫ്
(സി) ഇ.സ്റ്റോറോ
(ഡി) ജെയിംസ് മിൽ

48. ഇന്ത്യയിൽ ‘ദി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലേബർ പാർട്ടി’ സ്ഥാപകൻ ആരാണ്?
(എ) മഹാത്മാഗാന്ധി
(ബി) ഡോ. ബി. ആർ അംബേദ്കർ
(സി) ബാലഗംഗാധര തിലക്
(ഡി) ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു

49. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് തെറ്റ്?
(എ) പണ്ഡിറ്റ് ഈശ്വർ ചന്ദ്ര വിദ്യാസാഗർ സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും വിധവാ പുനർവിവാഹം നിയമവിധേയമാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രചാരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്തു.
(ബി) M.G റാനഡെ ദേവദാസി ആചാരത്തെ അപലപിക്കുകയും മദ്രാസിൽ വിവാഹ പരിഷ്കരണത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു.
(സി) സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി സ്ത്രീവിദ്യാഭ്യാസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും സ്ത്രീധനം, ബഹുഭാര്യത്വം, അസമമായ പ്രായങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള വിവാഹം എന്നിവയെ അപലപിക്കുകയും ചെയ്തു.
(ഡി) രാജാ റാം മോഹൻ റോയ് സതി, ശൈശവവിവാഹം എന്നിവ നിർത്തലാക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് പ്രശസ്തനാണ്.

50. രാം മോഹൻ റോയിക്ക് “രാജ” എന്ന പദവി നൽകിയത്:
(എ) ബ്രിട്ടീഷുകാർ
(ബി) മുഗളന്മാർ
(സി) ഹിന്ദുക്കൾ
(ഡി) ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകൾ