Malayalam Quiz Questions and Answers

1. താഴെപ്പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് പൂനെയിൽ മുക്തി മിഷൻ സ്ഥാപിച്ചത്?
(എ) പണ്ഡിത രമാഭായി
(ബി) സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി
(സി) സാവിത്രിഭായ് ഫൂലെ
(ഡി) ജ്യോതിബ ഫൂലെ

2. മാർക്വെസ് ഓഫ് റിപ്പണിന്റെ വൈസ്രോയിഷിപ്പിന്റെ കാലത്ത് അവതരിപ്പിച്ച ബില്ലായിരുന്നു ഇൽബർട്ട് ബിൽ:
(എ) 1883
(ബി) 1885
(സി) 1886
(ഡി) 1889

3. 1891 മാർച്ച് 19 ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു നിയമനിർമ്മാണമാണ് ഏജ് ഓഫ് കൺസെന്റ് ആക്ട്, 1891, ഇത് വിവാഹിതരോ അവിവാഹിതരോ ആയ എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള പ്രായം ഉയർത്തി:
(എ) ഏഴ് മുതൽ ഒമ്പത് വർഷം വരെ
(ബി) എട്ട് മുതൽ പത്ത് വർഷം വരെ
(സി) പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം
(ഡി) പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനെട്ട് വർഷം വരെ

4. വെർണാക്കുലർ പ്രസ് ആക്റ്റ് പാസാക്കി
(എ) 1878
(ബി) 1879
(സി) 1876
(ഡി) 1880

5. ‘ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക’ എന്നത് ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
(എ) ദണ്ഡി
(ബി) നിസ്സഹകരണം
(സി) ഖലീഫത്ത്
(ഡി) ഇന്ത്യ വിടുക

6. നിസ്സഹകരണം ആരംഭിച്ചത്
(എ) 1918
(ബി) 1920
(സി) 1928
(ഡി) 1930

7. മൊണ്ടാഗു-ചെംഫോർഡ് റിപ്പോർട്ട് അടിസ്ഥാനമായി
(എ) ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ നിയമം 1946
(ബി) ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ നിയമം 1909
(സി) 1919ലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യാ നിയമം
(ഡി) ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്റ്റ് 1935

8. ഇതിനുള്ള പ്രതികരണമായാണ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത്:
(എ) വേവൽ പ്ലാൻ
(ബി) സൈമൺ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട്
(സി) ക്രിപ്‌സ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ
(ഡി) കാബിനറ്റ് മിഷൻ പദ്ധതി

9. താഴെപ്പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയോടൊപ്പം ചമ്പാരൺ സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്?
(എ) ബാലഗംഗാധര തിലക്
(ബി) സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്
(സി) രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്
(ഡി) വല്ലഭായ് പട്ടേൽ

10. റൗലറ്റ് നിയമം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്:
(എ) യുദ്ധശ്രമങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധിത സാമ്പത്തിക പിന്തുണ
(ബി) വിചാരണ കൂടാതെ തടവും വിചാരണയ്ക്കുള്ള സംഗ്രഹ നടപടിക്രമങ്ങളും
(സി) ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തെ അടിച്ചമർത്തൽ
(ഡി) മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തൽ

11. ഡിസംബറിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് സ്ഥാപിതമായി
(എ) 1901
(ബി) 1902
(സി) 1906
(ഡി) 1908

12. ഭഗത് സിംഗും ബി.കെ. 1929 ഏപ്രിൽ 8-ന് ദത്ത് സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ ഒരു ബോംബ് എറിഞ്ഞത് ഇനിപ്പറയുന്ന ഏത് ബില്ലിൽ/ആക്ടിനെതിരെയാണ്?
(എ) റൗലറ്റ് നിയമം
(ബി) പൊതുസുരക്ഷാ ബിൽ
(സി) വുഡ്സ് ബിൽ
(ഡി) ഇവയൊന്നും ഇല്ല

13. മൂന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം നടന്നത്:
(എ) 1929
(ബി) 1930
(സി) 1932
(ഡി) 1934

14. താഴെപ്പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് ‘ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുത്തശ്ശി’ ആയി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്?
(എ) സരോജിനി നായിഡു
(ബി) ഝാൻസിയുടെ റാണി ലക്ഷ്മീഭായി
(സി) ആനി ബസന്റ്
(ഡി) മാഡം കാമ

15. ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ജനറലിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ആദ്യമായി ‘വൈസ്‌റോയ്’ എന്ന പദവി ചേർത്തത്
(എ) 1848 എ.ഡി
(ബി) 1858 എ.ഡി
(സി) 1862 എ.ഡി
(ഡി) 1856 എ.ഡി

16. നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ കീഴടങ്ങിയ മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ നൽകിയ പദവി:
(എ) ഹിന്ദ് കേസരി
(ബി) കൈസർ-ഇ-ഹിന്ദ്
(സി) റായ് ബഹാദൂർ
(ഡി) Rt ബഹുമാനപ്പെട്ട

17. ഗാന്ധി ഇർവിൻ ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെച്ചത്:
(എ) ജൂലൈ 8, 1931
(ബി) ജൂൺ 8, 1931
(സി) മാർച്ച് 8, 1931
(ഡി) ജനുവരി 8, 1931

18. 1932-ൽ പൂനാ ഉടമ്പടി ഒപ്പുവച്ചു:
(എ) ഗാന്ധിജിയും ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റുവും
(ബി) ഗാന്ധിജിയും ബി ആർ അംബേദ്കറും
(സി) ബി.ആർ. അംബേദ്കറും ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റുവും
(ഡി) ഗാന്ധിജിയും മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയും

19. 1855 ജൂൺ 30-ന്, ആയിരക്കണക്കിന് സാന്തലുകൾ ബ്രിട്ടീഷ് കോളനിക്കാർക്കെതിരെ ഒരു കലാപം പ്രഖ്യാപിച്ചു:
(എ) ഗുണ്ടാ ധൂർ, സിദ്ധു
(ബി) ബിർസ മുണ്ടയും കൻഹു മുർമുവും
(സി) ഗുണ്ടാ ധൂർ, ബിർസ മുണ്ട
(ഡി) സിദ്ദുവും കൻഹു മുർമുവും

20. ഇന്ത്യയുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്പത്തിക ചൂഷണവും സമ്പത്തിന്റെ ചോർച്ചയും ആണെന്ന് തന്റെ രചനകളിലൂടെ കാണിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സാമ്പത്തിക ചിന്തകൻ:
(എ) ബദറുദ്ദീൻ ത്യാബ്ജി
(ബി) മഹേഷ് ചന്ദ്ര ബോന്നർജി
(സി) ദാദാഭായ് നവറോജി
(ഡി) എൻ.ജി. ചന്ദവർക്കർ

Quiz Objective Papers
Practice Papers Important Question
Mock Test Previous Papers
Typical Question Sample Question
MCQs Model Papers

21. ഇന്ത്യയിലെ പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ മാഗ്നകാർട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
(എ) 1854 ലെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ചാൾസ് വുഡ് അയയ്ക്കുക
(ബി) വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായുള്ള അടിമത്ത ബിൽ
(സി) വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കാരങ്ങളുടെ അത്ഭുതം
(ഡി) ഇവയൊന്നും ഇല്ല

22. ഡെക്കാൻ ലഹള കമ്മീഷൻ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു
(എ) 1878
(ബി) 1877
(സി) 1876
(ഡി) 1875

23. ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഏതാണ്/ശരിയാണ്?
1. 1926-ൽ റോയൽ കമ്മീഷൻ ഓൺ അഗ്രികൾച്ചറിനെ ഇന്ത്യയിലെ കൃഷിയുടെയും നഗര സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെയും അവസ്ഥ പരിശോധിക്കാൻ നിയമിച്ചു.
2. ഉപവിഭജനം, ഹോൾഡിംഗുകളുടെ വിഘടനം, കന്നുകാലികളുടെ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, ജലസേചനം, വിപണനം, സഹകരണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ കമ്മീഷൻ ശുപാർശകൾ നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു.
3. റോയൽ കമ്മീഷൻ ഓൺ അഗ്രികൾച്ചർ, “ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള കാർഷിക ഗവേഷണങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും നയിക്കുന്നതിനും ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും വിദേശത്തുമുള്ള കാർഷിക ഗവേഷണങ്ങളുമായി അതിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇംപീരിയൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ റിസർച്ച് സ്ഥാപിക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്തു. രാജ്യങ്ങൾ”.
(എ) 1 ഉം 2 ഉം തെറ്റാണ്
(ബി) 2 ഉം 3 ഉം ശരിയാണ്
(സി) 1 ഉം 3 ഉം ശരിയാണ്
(ഡി) ഇവയെല്ലാം

24. വ്യവസായങ്ങളിൽ/ഫാക്ടറികളിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തൊഴിൽ പ്രായം 12 വർഷമായി നിജപ്പെടുത്തിയത്:
(എ) ഇന്ത്യൻ ഫാക്ടറികൾ (ഭേദഗതി) നിയമം, 1891
(ബി) ഇന്ത്യൻ ഫാക്ടറി ആക്ട്, 1911
(സി) ഇന്ത്യൻ ഫാക്ടറി നിയമം, 1922
(ഡി) ഇന്ത്യൻ ഫാക്ടറി ആക്ട്, 1948

25. ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരുടെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്
(എ) പ്രധാനമന്ത്രി
(ബി) പ്രസിഡന്റ്
(സി) സുപ്രീം കോടതി
(ഡി) പാർലമെന്റ്

26. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ നിർമ്മാതാക്കൾ ഭരണഘടനയുടെ രൂപീകരണ തത്വങ്ങൾ കടമെടുത്തു.
(എ) യു.എസ്.എ
(ബി) റഷ്യ
(സി) അയർലൻഡ്
(ഡി) ജർമ്മനി

27. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ എന്ന ആശയം ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തതാണ്
(എ) യു.എസ്.എസ്.ആർ
(ബി) കാനഡ
(സി) ഓസ്ട്രേലിയ
(ഡി) യു.എസ്.എ

28. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രപതി ആയിരുന്നു
(എ) ഡോ. സർവേപ്പള്ളി രാധാകൃഷ്ണൻ
(ബി) ഡോ. രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്
(സി) ഡോ. ശങ്കർ ദയാൽ ശർമ്മ
(ഡി) ഡോ. എ.പി.ജെ. അബ്ദുൾ കലാം

29. ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അത് ആസ്വദിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഓഫീസിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു
(എ) ലോക്സഭയുടെ ആത്മവിശ്വാസം
(ബി) പ്രസിഡന്റിന്റെ പിന്തുണ
(സി) ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണ
(ഡി) സായുധ സേനയുടെ പിന്തുണ

30. ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ നിയമിക്കുന്നത്
(എ) പ്രധാനമന്ത്രി
(ബി) പ്രസിഡന്റ്
(സി) കേന്ദ്ര മന്ത്രി
(ഡി) സംസ്ഥാന ഗവർണർ

31. ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ സംബന്ധിച്ച് ഏതാണ് ഇന്ത്യൻ കോടതികളുടെ പരിധിയിൽ വരാത്തത്
(എ) നിയമനിർമ്മാണ സഭയുടെയും എക്സിക്യൂട്ടീവിൻറെയും നിയമങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുക
(ബി) നിയമങ്ങളുടെ ഭരണഘടനാ സാധുത നിർണ്ണയിക്കുക
(സി) ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ നിയമമോ അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗമോ നിരസിക്കുന്നു
(ഡി) എൻജിഒകൾ പാസാക്കിയ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രമേയം നിരസിക്കുന്നു

32. ഇന്ത്യൻ ഫെഡറലിസം എന്നാൽ
(എ) അധികാര വിഭജനം
(ബി) അധികാര വിഭജനം
(സി) അധികാരങ്ങളുടെ തുല്യ വിതരണം
(ഡി) അധികാരങ്ങളുടെ കേന്ദ്രീകരണം

33. ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പിരിമുറുക്കമുള്ള മേഖലകളിൽ വീഴാത്തത് ഏതാണ്
(എ) കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ ഗവർണറുടെ പങ്ക്
(ബി) ആർട്ടിക്കിൾ 356 പ്രകാരം സംസ്ഥാനത്ത് ഭരണഘടനാ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ അധികാരം
(സി) ആസൂത്രണ പ്രക്രിയയിൽ കൂടുതൽ പങ്കാളിത്തം വേണമെന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
(ഡി) ഹൈക്കോടതികളുടെയും സുപ്രീം കോടതിയുടെയും അധികാരപരിധി.

34. ഇന്ത്യൻ പാർട്ടി സംവിധാനം a
(എ) മൾട്ടി പാർട്ടി സിസ്റ്റം
(ബി) ഒരു പാർട്ടി സംവിധാനം
(സി) രണ്ട് പാർട്ടി സംവിധാനം
(ഡി) ഇവയൊന്നും ഇല്ല

35. പോൾ ചെയ്ത മൊത്തം വോട്ടിന്റെ 4% ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി
(എ) ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത്
(ബി) രണ്ടോ അതിലധികമോ സംസ്ഥാനങ്ങൾ
(സി) നാലോ അതിലധികമോ സംസ്ഥാനങ്ങൾ
(ഡി) കുറഞ്ഞത് ഒരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശവും രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളും

36. ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഒരു സ്ഥാപനമാണ്
(എ) ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറും ഏഴ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാരും
(ബി) ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറും രണ്ട് അംഗങ്ങളും
(സി) ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാരും നാല് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാരും
(ഡി) ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറും പത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാരും

37. പോസിറ്റീവ് അർത്ഥത്തിൽ പ്രാദേശികവാദം അർത്ഥമാക്കുന്നത്
(എ) ഒരാളുടെ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശത്തോടുള്ള സ്നേഹം
(ബി) ദേശീയോദ്ഗ്രഥനത്തിന്റെ പരിപാലനം
(സി) രാഷ്ട്രവും സംസ്ഥാന നിർമ്മാണവും
(ഡി) അധികാരത്തിന്റെ കേന്ദ്രീകരണം

38. ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ ബിൽ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയത്
(എ) 1990
(ബി) 1992
(സി) 1993
(ഡി) 1994

39. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പന്ത്രണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്
(എ) പഞ്ചായത്തിരാജ്
(ബി) മുനിസിപ്പാലിറ്റി
(സി) പഞ്ചായത്ത് സമിതി
(ഡി) ജില്ലാ പരിഷത്ത്

40. ഇന്ത്യയിലെ ദാരിദ്ര്യരേഖയുടെ നിർവചനം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൈനംദിന ആവശ്യകതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്
(എ) ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ 2100 കലോറിയും നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ 2400 കലോറിയും
(ബി) ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ 2400 കലോറിയും നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ 2100 കലോറിയും
(സി) ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ 2500 കലോറിയും നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ 2500 കലോറിയും
(ഡി) ഇവയൊന്നും ഇല്ല

41. നഗര ദാരിദ്ര്യം തുടച്ചുനീക്കുന്നതിന് സർക്കാർ അവതരിപ്പിച്ച നടപടികൾ ഉൾപ്പെടുന്നു
(എ) എസ്.ഇ.പി.യു.പി
(ബി) ഐ.ആർ.ഡി.പി
(സി) എൻ.ആർ.ഇ.പി
(ഡി) ട്രിസെം

42. ഇന്ത്യയിലെ കൃഷി ഏകദേശം ഉപജീവനം നൽകുന്നു
(എ) ജനസംഖ്യയുടെ 40%
(ബി) ജനസംഖ്യയുടെ 50%
(സി) ജനസംഖ്യയുടെ 60%
(ഡി) ജനസംഖ്യയുടെ 80%

43. ‘ഹരിത വിപ്ലവം’ എന്ന പദം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു
(എ) മൺസൂൺ വിപ്ലവം
(ബി) പുതിയ സാമ്പത്തിക നയം
(സി) പുതിയ കാർഷിക ഉൽപാദന നയം
(ഡി) പുതിയ കാർഷിക തന്ത്രം

44. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് വ്യവസായ ധനകാര്യ സ്ഥാപനം അല്ലാത്തത്?
(എ) എൽ.ഡി.ബി
(ബി) ഐ.ഡി.ബി.ഐ
(സി) നബാർഡ്
(ഡി) ഐ.സി.ഐ.സി.ഐ

45. ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ വ്യവസായ നയം നിലവിൽ വന്ന വർഷം
(എ) 1990
(ബി) 1991
(സി) 1992
(ഡി) 1993

46. സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായ സ്വകാര്യ മേഖലയെ ചിലപ്പോൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു
(എ) ഏക മേഖല
(ബി) കുടുംബ മേഖല
(സി) പ്രാദേശിക മേഖല
(ഡി) സിറ്റിസൺ സെക്ടർ

47. ഒന്നാം പദ്ധതി മുതൽ, ജിഡിപിയിൽ കൃഷിയുടെയും അനുബന്ധ സേവനങ്ങളുടെയും പങ്ക്
(എ) അതേ
(ബി) വർദ്ധിക്കുന്നു
(സി) കുറയുന്നു
(ഡി) ചാഞ്ചാട്ടം

48. പതിനാല് (14) പ്രധാന വാണിജ്യ ബാങ്കുകളെ ദേശസാൽക്കരിച്ചു
(എ) 1949 ജൂൺ
(ബി) 1949 ജൂലൈ
(സി) 1969 ജൂൺ
(ഡി) 1969 ജൂലൈ

49. ആർബിഐ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രെഡിറ്റ് നിയന്ത്രണ രീതികളിൽ ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ്?
(എ) കറൻസി ഇഷ്യൂ
(ബി) ക്രെഡിറ്റ് സൃഷ്ടിക്കൽ
(സി) ധാർമ്മിക ആശയം
(ഡി) ഇവയൊന്നും ഇല്ല

50. ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്‌മെന്റിന്റെ മൂലധന അക്കൗണ്ടിലെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇടപാടുകളാണ്
(എ) സ്വകാര്യവും സർക്കാരും
(ബി) വിദേശവും ആഭ്യന്തരവും
(സി) ചരക്കുകളും സേവനങ്ങളും
(ഡി) വ്യാപാരത്തിന്റെ ബാലൻസ്, പേയ്‌മെന്റ് ബാലൻസ്

51. ഇന്ത്യയുടെ പേയ്‌മെന്റ് ബാലൻസ് സ്ഥിരമായ കമ്മിയുടെ അടിസ്ഥാന കാരണം
(എ) ഇറക്കുമതി, കയറ്റുമതി നിയന്ത്രണങ്ങൾ
(ബി) വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ധാരാളം ഇന്ത്യക്കാർ
(സി) ഇറക്കുമതിയും കയറ്റുമതിയും തമ്മിലുള്ള അന്തരം നിരന്തരം വർധിപ്പിക്കുകയും വ്യാപാര സന്തുലിതാവസ്ഥയിൽ കമ്മി വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
(ഡി) വിവിധ ഗവൺമെന്റുകളിൽ നിന്നും അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളിൽ നിന്നും വായ്പകൾ, സഹായം, ഗ്രാന്റുകൾ എന്നിവയുടെ രൂപത്തിൽ വിദേശ സഹായത്തിന്റെ നിരന്തരമായ ഒഴുക്ക്

52. ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യം ഇതായിരുന്നു
(എ) സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ അസന്തുലിതാവസ്ഥ തിരുത്താൻ
(ബി) വ്യാവസായിക ഉൽപ്പാദനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക
(സി) കാർഷിക ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക
(ഡി) ഇവയെല്ലാം

53. രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ തുടക്കം മുതൽ സ്വീകരിച്ച തന്ത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടകം
(എ) ഇറക്കുമതി-പകരം നയിക്കുന്ന വ്യവസായവൽക്കരണത്തിന് ഊന്നൽ
(ബി) കനത്ത ചരക്ക് വ്യവസായങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകുക
(സി) പൊതുമേഖലയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകുക
(ഡി) ഇവയെല്ലാം

54. തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂണിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിലാണ് മഴ ലഭിക്കുന്നത്. ഈ കാരണം ആണ്?
(എ) മഴ നിഴൽ പ്രദേശത്താണ് ഇത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്
(ബി) ഈ പ്രദേശത്ത് പർവതങ്ങളൊന്നുമില്ല
(സി) കാറ്റിനെ തണുപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത താപനില വളരെ കൂടുതലാണ്
(ഡി) ഇവയൊന്നും ഇല്ല

55. ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രേറ്റ് പ്ലെയിൻസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു
(എ) പഞ്ചാബ്-ഹരിയാന സമതലങ്ങൾ
(ബി) രാജസ്ഥാൻ സമതലങ്ങൾ
(സി) ഉത്തർപ്രദേശ്, ബിഹാർ, ബംഗാൾ സമതലങ്ങൾ
(ഡി) ഇവയെല്ലാം

56. ഇന്ത്യയിലെ ഏഴ് പർവതങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പര
(എ) വിന്ധ്യൻ ശ്രേണി
(ബി) ആരവലി ശ്രേണി
(സി) സത്പുര ശ്രേണി
(ഡി) ഇന്ത്യയുടെ പശ്ചിമഘട്ടം

57. ബിഹോറുകൾ ആണ്
(എ) അസമിലെ ഗോത്രങ്ങൾ
(ബി) ലഡാക്കിലെ ഗോത്രങ്ങൾ
(സി) ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഗോത്രങ്ങൾ
(ഡി) ജാർഖണ്ഡിലെ ഗോത്രങ്ങൾ

58. ജനസംഖ്യാ വിസ്ഫോടനത്തിന്റെ കാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടം?
(എ) 1901-1921
(ബി) 1921- 1951
(സി) 1951-1981
(ഡി) 1981-2001

59. ഏറ്റവും പഴയ ഇന്ത്യൻ ഭാഷ:
(എ) തെലുങ്ക്
(ബി) ഹിന്ദി
(സി) തമിഴ്
(ഡി) പഞ്ചാബി

60. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഭൂപരിഷ്കരണത്തിന് കീഴിൽ വരാത്തത്?
(എ) ഏകീകരണം
(ബി) സഹകരണ കൃഷി
(സി) ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ
(ഡി) ഇവയെല്ലാം

61. ഹരിതവിപ്ലവത്തിന്റെ പ്രധാന ആഘാതം
(എ) ധാന്യങ്ങൾ
(ബി) പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ
(സി) പഴങ്ങൾ
(ഡി) പച്ചക്കറികൾ

62. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാർഷികാധിഷ്ഠിത വ്യവസായങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്
(എ) പശ്ചിമ ബംഗാൾ
(ബി) ഗുജറാത്ത്
(സി) പഞ്ചാബ്
(ഡി) അസം

63. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ഇരുമ്പ്, ഉരുക്ക് പ്ലാന്റ്?
(എ) ബേൺപൂരിലെ ടിസ്കോ
(ബി) ദുർഗാപൂർ ഇരുമ്പ്, ഉരുക്ക് പ്ലാന്റ്
(സി) ജംഷഡ്പൂരിലെ ടിസ്കോ
(ഡി) ഇവയൊന്നും ഇല്ല

64. രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ആധുനിക പേപ്പർ മിൽ സ്ഥാപിതമായ വർഷം?
(എ) 1889
(ബി) 1832
(സി) 1847
(ഡി) 1856

65. വ്യവസായങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്താണ്?
(എ) അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ
(ബി) ജനസംഖ്യ
(സി) മൂലധനം
(ഡി) ഇവയെല്ലാം

66. ഗ്രാമ വ്യവസായവൽക്കരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി, ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാമീണ വ്യവസായവൽക്കരണത്തിനായി മഹാത്മാഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിച്ചു.
(എ) ഹൈദരാബാദ്
(ബി) വാർധ
(സി) കൊൽക്കത്ത
(ഡി) പോർബന്തർ

67. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ കൃഷിയിടമുള്ള സംസ്ഥാനം?
(എ) അസം
(ബി) ഗോവ
(സി) സിക്കിം
(ഡി) കേരളം